SAFe SAFe Release Train Engineer

Deltagarna utforskar de färdigheter som behövs för att underlätta och möjliggöra värdeleverans från slut till slut genom Agile Release Trains (ARTs) – och lär sig hur man bygger en högpresterande ART genom tjänande ledarskap och coaching – genom att bli en SAFe Release Train Engineer (RTE) . Under denna tredagarskurs kommer deltagarna att få en djupgående förståelse för rollen och ansvaret för en RTE i SAFe-företaget.

Utbildningsmål

Genom upplevelsebaserat lärande kommer deltagarna att undersöka RTE-rollen i en Lean-Agile-transformation. De kommer att lära sig hur man underlättar ART-processer och utförande, coachar ledare, team och Scrum Masters i nya processer och tänkesätt. De kommer också att lära sig hur man förbereder, planerar och genomför en planeringshändelse för Program Increment (PI), som i första hand möjliggör anpassning på alla nivåer i en SAFe-organisation.

Förkunskaper

Följande förutsättningar rekommenderas starkt för dem som tänker ta SAFe Release Train Engineer (RTE) certifieringsprov: Inneha minst en aktuell SAFe-certifiering och har lanserat eller deltagit i minst en ART och en PI.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 4 dagar
Ditt pris 29 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 2 orter
2 tillfällen

Målgrupp

 • RTE:er och Solution Train Engineers (STE)
 • Program- och projektledare
 • Scrum Masters
 • Ledare och chefer
 • Agila tränare
 • SAFe Program Consultants (SPC)

Kursinnehåll

 • Utforska RTE:s roll och ansvar
 • Tillämpa SAFe-principer i RTE-rollen
 • Organisera ART
 • Avancerade metoder för att planera ett programökning
 • Avancerade metoder för att köra ett programökning
 • Metoder för kartläggning av värdeström
 • Hur man främjar obeveklig förbättring
 • Tjänar KONSt
 • Agera som en tjänande ledare för en ART

Kursen levereras genom samarbetspartner: We Are Movement
We Are Movement