Öppna kurser

Kursutbud inom systemutveckling

Kursnamn Längd Ord.pris Läs mer Välj
Java New Features This Java New Features training course provides hands-on experience with lambda expressions introduc…
3 dgr
26 110 kr
Introduction to Java Programming In this Introduction to Java Programming training course, you gain extensive hands-on experience wri…
4 dgr
32 130 kr
Java Best Practices and Design Patterns Attend this Java Best Practises and Design Patterns training course and learn to solve real-world so…
4 dgr
32 130 kr
React.JS - Introduktion React är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för att utveckla moderna, komponentbaserade webbappli…
2 dgr
20 900 kr
Avancerad React Avancerad React är framtagen för dig som önskar fördjupa dina färdigheter i React och bemästra optim…
2 dgr
20 900 kr
Introduction to Python Interested in learning how to write code and develop apps in Python? In this Introduction to Python …
3 dgr
23 730 kr
Advanced Python: Best Practices and Design Patterns This advanced Python training course will expand your foundational Python programming skills to buil…
4 dgr
26 110 kr
Data Visualization with Python In this Data Visualisation with Python Training course, you’ll learn how to use Python’s data visual…
3 dgr
23 730 kr
Python Data Wrangling In this Python Data Wrangling course, you will learn how to use Python to extract/transform data fro…
3 dgr
23 730 kr
Python Fundamentals for Non-Programmers This hands-on course is intended for those individuals with little or no software development experi…
2 dgr
20 930 kr
JavaScript Essentials for Web Development Attend this JavaScript Essentials for Web Development training course and gain knowledge and skills …
4 dgr
32 130 kr
Angular Training Learn Angular 12 and build responsive, enterprise-strength applications that run smoothly on desktop…
4 dgr
32 130 kr
Applicerad Domän-Driven Design i .NET Kursen lär ut ett direkt, praktiskt sätt att närma sig arkitektur inom affärslivet. Fokus ligger på …
3 dgr
25 900 kr
.NET Best Practices and Design Patterns Gain the skills needed to solve real-world software programming problems to quickly deliver reliable…
3 dgr
26 110 kr
Building ASP.NET Core APIs In this course, we will guide you through the process of creating ASP.NET Core-based REST APIs and s…
2 dgr
15 900 kr
C# fundamentals This is hybrid course that combines parts from both C# Introduction and C# – Beyond the Fundamentals…
3 dgr
25 900 kr
C# Expert Expanded with new content and updated for C# 12 and .NET 8, this three day course takes you on an in…
3 dgr
25 900 kr
Introduction to Git and GitHub Throughout most of the tech world, Git and GitHub are the de facto tools used for version control an…
2 dgr
15 900 kr
Introduktion till C++ Vill du fräscha upp dina kunskaper i C++ eller vill du lära dig språket från grunden? C++ är ett hög…
2 dgr
20 900 kr
Avancerad C++ C++ har utvecklats markant sedan standardiseringen 1998. Nya standarder släpptes 2003 (C++03), 2011 …
2 dgr
20 900 kr