Systemutveckling Applicerad Domän-Driven Design i .NET

Kursen lär ut ett direkt, praktiskt sätt att närma sig arkitektur inom affärslivet. Fokus ligger på att producera affärsmjukvara som är mer användbar, testbar, och lättare att förvalta och förstå än konventionella sätt att bygga applikationer.

Utbildningsmål

Med hjälp av Domän-Driven Design (DDD) och Command/Query Responsibility Segregation (CQRS) ser vi hur vi kan applicera moderna lärdomar på vår design, för att kunna bygga mer hållbara, skalbara, och testbara system till lägre totalkostnad.
Istället för att lära ut ett ramverk lär kursen ut en modern arkitektur, ett antal möjliga implementationer, och understryker de vanliga fallgroparna man kan undvika på vägen.
Det här är en praktisk kurs, och vi håller oss nära programkoden hela vägen. Under kursen bygger vi successivt upp en mindre applikation från grunden. Kursen täcker även testning, hur man applicerar nyckelinsikterna från kursen på existerande system, och hur man skalar ut ett system byggt med CQRS.

Målgrupp

Utvecklare och arkitekter som vill lära sig mer om att applicera Domän-Driven Design. 

Förkunskaper

God kännedom om C# och grundläggande kunskaper i NUnit är en fördel, dock ej nödvändiga. 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 dagar
Ditt pris 25 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

 • Introduction to DDD
 • Value Objects
 • Aggregates
 • Invariants
 • Ubiquitous language
 • Bounded Contexts
 • Composition in the UI
 • Micro frontends
 • CQS and CQRS
 • Commands, Queries, Events
 • Event Storming
 • Event Modeling
 • Message busses / Mediators
 • Write site architecture
 • BDD Testing
 • Event Sourcing
 • Advanced aggregate design
 • The read side
 • Event distribution
 • Kafka
 • Event Versioning
 • DDD and legacy systems
 • Offline clients

 

Kursen levereras i samarbete med utbildningspartner: Edument