Systemutveckling Introduktion till C++

Vill du fräscha upp dina kunskaper i C++ eller vill du lära dig språket från grunden? C++ är ett högnivåspråk som används i allt från de minsta datorerna i wearables och IoT-enheter till mobiltelefoner, TV-apparater, fordon och mycket mer. Sedan 2011 har nya och kraftfulla tillägg lanserats, vilket har gjort språket enklare och säkrare att skriva.

Utbildningsmål

Målet med kursen är att du som deltar ska få en stabil grund i C++. Efter avslutad kurs kommer du inte bara kunna förstå språkets syntax och idiom utan du kommer även kunna skriva effektiv C++. Under kursens gång blandar vi teori, praktik och övningar. En stor del av teorin demonstrerar läraren genom att live-koda, vilket skapar ett interaktivt lärande. Efter varje teoriavsnitt följer diverse övningar för att stärka de nyligen lärda kunskaperna. Det bästa sättet att lära sig ett nytt programmeringsspråk är nämligen genom att koda mycket.  

Målgrupp

Kursen är en introduktion till C++, men det är inte en nybörjarkurs i programmering. 

Förkunskaper

För att ta till sig kursen på bästa sätt, så rekommenderar vi att du behärskar minst ett annat programmeringsspråk.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 20 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

 • Vector
 • Iterators
 • Algorithms: sort, for_each och många fler
 • Functions and files
 • Header-files vs cpp-files
 • Namespace
 • Object oriented programming
 • Raw pointers (och varför vi vill undvika dem)
 • Smart pointers
 • Unique
 • Shared
 • Weak

Kursen levereras genom utbildningspartner: Edument