Systemutveckling Avancerad React

Avancerad React är framtagen för dig som önskar fördjupa dina färdigheter i React och bemästra optimering och testning av komponenter, “hooks” och komponentarkitektur, beprövade tekniker för hämtning av data och tillståndshantering samt de senaste innovationerna.

Utbildningsmål

Kursen erbjuder en unik och färsk sammanställning av efterfrågat innehåll, med ett praktiskt angreppssätt som förbereder dig på att utveckla robusta, skalbara och framtidssäkra webbapplikationer med React.Utbildningen har uppdaterats för att inkludera de senaste funktionerna i React 18, såsom samtidig rendering och API:erna för Suspense och startTransition. Du kommer att lära dig hur du uppgraderar din applikation till React 18 och successivt antar ny funktionaliteter. 

Målgrupp

JavaScript-utvecklare med tidigare erfarenhet av React (med eller utan kännedom om “hooks”).

Förkunskaper

Grundkurs i React eller motsvarande.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 20 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

Avancerade tillämpningar med “hooks”

  • Hantera en komponents interna tillstånd med useState och useReducer.

  • Bemästra nyanserna av useEffect.

  • Implementera egna hooks för återanvändbar komponentkod.

  • React Context för lagring och åtkomst av globalt tillgänglig data.

Felhantering

  • Implementera React error boundaries och relaterade kodmönster.

  • Arbeta enligt en systematisk metod för att bestämma var fel bör fångas upp i ett komponentträd, för att uppnå hög robusthet i en applikation.

Prestanda

  • Profilera komponenter med verktygen React- och Chrome Profiler, tolka resultat och identifiera flaskhalsar i din kod.

  • Optimera rendering av komponenter med React.memo, useCallback och useMemo.

Effektiv hämtning av komponentdata, caching och optimistiska uppdateringar med biblioteket React Query.

Enhets- och integrationstestning av komponenter med React Testing Library.

En överblick av kommande funktionalitet i React

  • Concurrent Mode och Suspense för ökad applikationsprestanda.

  • Kombinera klient- och serverrendering av komponenter med React Server Components.

Beroende på deltagarnas förutsättningar och önskemål kan kursen ges med särskilt fokus på ett eller flera av de ämnen som presenterats ovan.

 

Kursen levereras genom utbildningspartner: Edument