Akademiska utbildningar

Business Management I 30 hp (ECTS)

Business Management I är en distansbaserad akademisk utbildning som ger 30 högskolepoäng och en ökad förutsättning att skapa lönsamma affärer - det perfekta kompetenslyftet!

Business Management I 30 hp ger grundläggande kunskaper, förståelse och verktyg för att påverka och bidra till affärsverksamhetens lönsamhet. Utbildningen är distansbaserad, sträcker sig över 1 år och är anpassad för att deltagaren skall kunna arbeta parallellt med studierna. Business Management I är framtagen i samarbete med högskolor och universitet för bästa teoretiska och praktiska kunskapsnivå där teoretiska modeller varvas med praktiska övningar med mål att deltagaren skall kunna använda sina nya kunskaper och applicera dem direkt i arbetet. Utbildningen Business Management I ger 30 högskolepoäng.

Innehåll

Affärsekonomi I 7,5 hp

Fokus ligger på Ekonomistyrning, vilka olika ekonomiska faktorer som påverkar lönsamheten och hur lönsamheten kan styras och påverkas för att uppnå målen. Grundläggande kalkylering, budgetering, resultatplanering och analys varvas med praktiskt tillämpliga metoder för planering och styrning av affärsverksamheten. Läs mer

Marknadsföring I 7,5 hp

Grundläggande marknadsföringsbegrepp, teorier och modeller varvas med praktiska övningar. Deltagaren lär sig analysera ett företags marknadssituation, utveckla affärsmässiga marknadsstrategier för mätbara kundvärden och säkra den strategiska affärsmässigheten i marknadsföringsbesluten. Läs mer

Redovisning I 7,5 hp

Denna grundkurs i extern redovisning ger dig praktiska kunskaper som du kan tillämpa direkt i arbetet. I kursen ingår kunskap om löpande bokföring, enklare bokslut, regelverk och praxis. Läs mer

Förhandling och försäljning 7,5 hp

Fokus är komplex förhandling och säljstrategi där övergripande mål är att lära sig analysera, planera och välja lämpliga strategier samt få förståelse för hur olika val av strategi kan inverka på företagets lönsamhet. Kursen varvas med teori, grupparbeten och praktisk tillämpning. Läs mer

Arbetsformer

Utbildningen är distansbaserad och genomförs enlig Lexicons Blended Learning koncept* för att deltagaren skall kunna arbeta hel- eller deltid parallellt med studierna. Varje delkurs startar och slutar med ett fysiskt seminarie. Däremellan är det direksända online webinarier varvat med förinspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser deltagren själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Varje delkurs examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.*Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Akademiska poäng

Efter varje delkurs som genomförts med godkänt resultat får deltagaren 7,5 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett dipblom samt ett utbildningsbevis vilket är en kvalitetsstämpel och bevis på att utbildningen genomförts med hög kvalitet samt att den uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen eller motsvarande. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs. I utbildningspriset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa denna kurs då detta är en uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se