Akademiska utbildningar

Business Management II 30 hp (ECTS)

Business Management II är en distansbaserad akademisk utbildning som ger 30 högskolepoäng och fördjupad kunskap i att skapa lönsamma affärer.

Det akademiska utbildningsprogrammet Business Management II 30 hp ger fördjupade kunskaper och verktyg för att planera, utveckla och driva en lönsam affärsverksamhet. Utbildningen är distansbaserad, sträcker sig över 1 år och är anpassad för att deltagaren skall kunna arbeta parallellt med studierna. Business Management II är framtagen i samarbete med högskolor och universitet för bästa teoretiska och praktiska kunskapsnivå. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska övningar tänkta att kunna användas och appliceras direkt i arbetet. Business Management II ger 60 högskolepoäng.

Innehåll

Företags- och affärsstrategi 7,5 hp

Övergripande mål är att lära sig formulera effektiva verksamhetsstrategier som stärker marknadspositionen för företaget. Skillnaden mellan strategi och taktik tas upp, olika omvärldsanalysmetoder och analysstrategier behandlas samt förmågan att identifiera och analysera omvärldsfaktorer och begrepp som kärnkompetens och strategiimplementering. Läs mer

Marknadsföring II 7,5 hp

På en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att kunna planera, påverka och styra efterfrågan på produkterna så optimalt som möjligt. Val av marknadskanaler samt mätbara sälj- och marknadsföringsmetoder för bedömning av verksamhetens styrning, lönsamhet och utveckling är därför exempel på bitar som behandlas i denna kurs. Läs mer

Affärsjuridik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper inom det civilrättsliga området. Förutom juridiska teorier och metoder, rättsordningens uppbyggnad allmän rättslära samt EU-rätt innehåller kursen: avtalsrätt, konsumenträtt, associationsrätt, marknadsrätt, arbetsrätt, fordringsrätt samt kredit- och obeståndsrätt. Läs mer

Förändringsledarskap 7,5 hp

Kunskap om forskningsbaserade perspektiv, metoder och modeller för förändring ur ett tvärvetenskapligt perspektiv tas upp i kursen. Vidare behandlas och analyseras  drivkrafter, organisationer och konsekvenser i förhållande till hållbarhet och etik. Framträdande teman är struktur, process, delaktighet, inflytande, organistatoriskt lärande, ledarskap och hållbarhet. Läs mer

Arbetsformer

Utbildningen är distansbaserad och genomförs enlig Lexicons Blended Learning koncept* för att deltagaren skall kunna arbeta hel- eller deltid parallellt med studierna. Varje delkurs startar och slutar med ett fysiskt seminarie. Däremellan är det direksända online webinarier varvat med förinspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser deltagren själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Varje delkurs examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
*Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Akademiska poäng

Efter varje delkurs som genomförts med godkänt resultat får deltagaren 7,5 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett dipblom samt ett utbildningsbevis vilket är en kvalitetsstämpel och bevis på att utbildningen genomförts med hög kvalitet samt att den uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen eller motsvarande. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs. I utbildningspriset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa denna kurs då detta är en uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se