Akademiska utbildningar

Redovisningsassistent 30 hp

Redovisningsassistent 30 hp är en distansbaserad akademisk utbildning som ger 30 högskolepoäng.

Redovisningsassistent 30 hp är en distansbaserad akademisk utbildning som sträcker sig över 1 år och är speciellt anpassad så att deltagaren skall kunna arbeta parallellt med studierna. Utbildningen är framtagen i samarbete med högskolor och universitet för bästa teoretiska och praktiska kunskapsnivå. Teoretiska modeller varvas med praktiska övningar med mål att deltagaren skall kunna använda sina nya kunskaper och applicera dem direkt i arbetet. Utbildningen Ekonomi och redovisning ger 30 högskolepoäng.

Innehåll

Affärsekonomi I 7,5 hp

Fokus ligger på Ekonomistyrning, vilka olika ekonomiska faktorer som påverkar lönsamheten och hur lönsamheten kan styras och påverkas för att uppnå målen. Grundläggande kalkylering, budgetering, resultatplanering och analys varvas med praktiskt tillämpliga metoder för planering och styrning av affärsverksamheten. Läs mer

Redovisning I 7,5 hp

Grundläggande begrepp inom extern redovisning såsom löpande bokföring, årsbokslut samt bokföringsprogram tas upp med fokus på praktiska övningar. Kunskap om periodisering, värdering av tillgångar och skulder samt bokslutsdispositioner behandlas också i kursen. Läs mer

Redovisning II 7,5 hp

Denna kurs ger fördjupad kunskap inom redovisning och behandlar bland annat koncerner och regler vid koncernredovisning, värderingsregler för svenska årsredovisningar samt praktisk nyckeltalsberäkning och räkenskapsanalysering. Läs mer

Redovisning III 7,5 hp

Denna tredje kurs i externredovisning ger avancerade kunskaper inom extern redovisning och ingår som avslutande delkurs i utbildningen till redovisningsassistent.  Läs mer

Arbetsformer

Utbildningen är distansbaserad och genomförs enlig Lexicons Blended Learning koncept* för att deltagaren skall kunna arbeta hel- eller deltid parallellt med studierna. Varje delkurs startar och slutar med ett fysiskt seminarium. Däremellan är det direksända online webinarier varvat med förinspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser deltagren själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Varje delkurs examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
*Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Akademiska poäng

Efter varje delkurs som genomförts med godkänt resultat får deltagaren 7,5 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett dipblom samt ett utbildningsbevis vilket är en kvalitetsstämpel och bevis på att utbildningen genomförts med hög kvalitet samt att den uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen eller motsvarande. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs. I utbildningspriset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa denna kurs då detta är en uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se