Akademiska utbildningar

Fastighetsmäklare 120 hp (ECTS)

Fastighetsmäklare 120 hp - en 18 månaders uppdragsutbildning där seminarium i Stockholm varvas med livesända webinarier på kvällstid

Fastighetsmäklarprogrammet 120 hp (ECTS), är en distansbaserad utbildning på 18 månader som leder till en universitetsexamen med inriktning mot fastighetsförmedling. Utbildningen följer Luleå tekniska universitets kursplan och uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) utbildningskrav för registrering som fastighetsmäklare.

Utbildningsupplägget är utformat så att seminarieträffar i Stockholm varvas med online-webinarier, inspelade föreläsningar samt egna studier. Deltagaren lär sig först baskunskaper i ämnen som försäljning, marknadsföring och ekonomi där en stor vikt läggs på att göra utbildningen verklighetsnära genom att varva de  akademiska teorierna med branschrelaterad praktisk tillämpning. Efter detta fördjupar deltagaren sig i juridik, fastighetsrätt och fastighetsvärdering.  Utbildningen avslutas med blocket Fastighetsförmedling II där nya kunskaper varvas med kunskaper från tidigare kurser som vävs samman till en helhet och avslutas med ett praktiskt examensarbete i fastighetsförmedling.

Utöver godkänd akademisk utbildning erfordras av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) minimum tio veckors praktik hos registrerad fastighetsmäklare innan deltagaren kan ansöka om registrering som fastighetsmäklare. Praktiken skall arrangeras av deltagaren och ligger utanför denna utbildning.

Kurser och innehåll

Genomförande

Utbildningen sker enligt så kallad ”Blended Learning”, vilket innebär att  seminarieträffar i Stockholm eller på distans varvas med online-webinarier, inspelade föreläsningar samt egna studier. Utbildningen sträcker sig över 18 månader, sker företrädesvis under kvällstid och är speciellt anpassad för att deltagaren skall kunna fortsätta arbeta viss tid parallellt med studierna. Varje delkurs startar och slutar med ett fysiskt seminarium. Däremellan är det direktsända online-webinarier varvat med förinspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller mobilen på kvällstid. Mellan de olika passen läser deltagaren själv litteraturen, gör övningar, case…  Varje delkurs examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
*Fysiska träffar varvas med live webinarier och inspelade föreläsningar på nätet.

För att säkerställa kravet på hög kvalitet genomförs hela utbildningen i mindre grupper och med kvalificerade föreläsare från Luleå tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lexicon University samt näringslivet.

Akademiska poäng

Efter varje delkurs som genomförts med godkänt resultat får deltagaren 7,5 högskolepoäng (Fastighetsförmedling 2 = 22,5 hp, Juridisk översiktskurs 15 hp) från Luleå tekniska universitet. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett Diplom från Lexicon University samt akademiskt examensbevis från Luleå tekniska universitet vilket är en kvalitetsstämpel och bevis på att utbildningen genomförts med hög kvalitet samt att den uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen eller motsvarande. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

Vi rekommenderar att deltagaren har gymnasiala förkunskaper eller motsvarande då utbildningen sker på universitetsnivå och i hög studietakt. 

Avgift

Kursavgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång. Kursdeltagarens arbetsgivare skall stå för avgiften. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Luleå tekniska universitet som är utbildningens akademiska examinator. Privatpersoner, enskild firma eller HB får ej köpa uppdragsutbildning. Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block om 30 hp i taget.

Övrigt

I utbildningspriset ingår undervisning, handledning, kurslitteratur (förutom lagbok) samt mat och fika på seminarierna övriga kostnader såsom hotell och resor står kursdeltagaren för.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se