Akademiska utbildningar

Framgångsrikt ledarskap 30 hp

Framgångsrikt ledarskap är en distansbaserad akademisk utbildning som ger 30 högskolepoäng - utveckla ditt ledarskap.

Framgångsrikt ledarskap 30 hp är en akademisk ledarskapsutbildning som förutom att ge värdefull kunskap, insikt och verktyg för att kunna agera som föredöme och effektivt leda medarbetarna för samverkan mot gemensamma mål även ger 30 högskolepoäng! Utbildningen är distansbaserad, sträcker sig över 1 år och är speciellt anpassad så att deltagaren skall kunna arbeta pararllellt med studierna. Framgångsrikt ledarskap 30 hp är framtagen i samarbete med högskolor och universitet för bästa teoretiska och praktiska kunskapsnivå där teoretiska modeller varvas med praktiska övningar med mål att deltagaren skall kunna använda sina nya kunskaper och applicera dem direkt i arbetet. Utbildningen Framgångsrikt ledarskap ger 30 högskolepoäng.

Innehåll

Effektivt ledarskap 7,5 hp

Utgångspunkt är individens och arbetsgruppens villkor och förutsättningar där vikten av individuellt lärande och teamwork ingår. Vidare behandlas ledarskapets olika perspektiv, möjligheter och utmaningar samt hur man skapar ett effektivt och framgångsrikt ledarskap för att uppnå uppsatta mål. Läs mer

Förändringsledarskap 7,5 hp

Kunskap om forskningsbaserade perspektiv, metoder och modeller för förändring ur ett tvärvetenskapligt och brett perspektiv tas upp. Olika drivkrafter, organisationer och konsekvenser i förhållande till hållbarhet och etik behandlas och analyseras. Framträdande teman är struktur, process, delaktighet, inflytande, organisatoriskt lärande, ledarskap och hållbarhet. Läs mer

Multikulturellt ledarskap 7,5 hp

Kursens mål är att ge ökad kunskap och verktyg att utveckla ledarkompetensen och enklare kunna hantera kulturella olikheter och missförstånd som kan inverka på arbetsteamet. Föreläsningar varvas med diskussioner och praktiska övningar med syfte att skapa ökad kunskap och förståelse för arbetsmässiga utmaningar och möjligheter. Läs mer

Företags- och affärsstrategi 7,5 hp

Övergripande mål är att lära sig formulera effektiva verksamhetsstrategier som stärker marknadspositionen för företaget. Skillnaden mellan strategi och taktik tas upp, olika omvärldsanalysmetoder och analysstrategier behandlas samt förmågan att identifiera och analysera omvärldsfaktorer och begrepp som kärnkompetens och strategiimplementering. Läs mer

Arbetsformer

Utbildningen är distansbaserad och genomförs enlig Lexicons Blended Learning koncept* för att deltagaren skall kunna arbeta hel- eller deltid parallellt med studierna. Varje delkurs startar och slutar med ett fysiskt seminarie. Däremellan är det direksända online webinarier varvat med förinspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser deltagren själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Varje delkurs examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
*Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Akademiska poäng

Efter varje delkurs som genomförts med godkänt resultat får deltagaren 7,5 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett dipblom samt ett utbildningsbevis vilket är en kvalitetsstämpel och bevis på att utbildningen genomförts med hög kvalitet samt att den uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen eller motsvarande. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs. I utbildningspriset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa denna kurs då detta är en uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se