Akademiska utbildningar

BIM projekt och projektering 7,5 hp

Detta är en ny och modern distans/online utbildning i strategi och ledarskap i BIM projekt.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har förändrat bygg- och entreprenadsektorn och utvecklingen går snabbt. Arbetsmetoden för BIM fokuserar på att, på ett effektivt, enkelt och organiserat sätt, ta fram en BIM-modell. Att använda BIM innebär att information om byggarbetet samlas in och därmed kan varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta mål. Arbetsmetoden BIM syftar till att eliminera informationsglappen under byggprocessen. För att verkligen dra fördel av BIM behövs en utarbetad och gemensam vision och strategi för genomförandet och då blir BIM ett redskap för att uppnå de uppsatta målen. Utbildningen ger dig en bred kunskapsgrund inom BIM och hur men effektivt leder och arbetar i BIM projektet. Du får en introduktion till nyttan och möjligheterna med BIM utifrån olika användares perspektiv. Du lär dig hur arbetsmetoden förändrar och effektiviserar din bransch. Med förståelse för BIM och dess tillämpningar kan du höja effektiviteten rejält i projekten.

Målgrupp

Detta är en utbildning för alla som leder eller arbetar eller komma arbeta praktisk med BIM såsom projektledare, projektingenjörer, projektörer, projektinköpare och projekteringsledare inom bygg- och anläggningsbranschen.

Arbetsformer

Utbildningen är speciellt anpassad för dig som inte kan studera på traditionellt sätt och genomförs under 9 veckor företrädesvis på distans och online. Utbildningen genomförs på halvfart och parallellt med utbildningen kan du i stort sett jobba som vanlig. Allt spelas in och du kan se föreläsningar och webinarier hur många gånger som helst. Vi startar kursen med ett 6 timmars fysiskt seminarie. Varje vecka deltar du sedan på webinarier och ser inspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på eftermiddagstid/kvällstid. Mellan de olika passen läser du själv litteraturen, gör övningar, projektarbeten, case osv. Utbildningen avslutas med ett webinarie. Examination sker via projektarbete, inlämningsuppgift och skriftlig tentamen.

Kursplanens mål

Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren kunna:

• Redogöra för BIM i byggprocessen och vad det innebär för olika aktörer såsom förvaltare, projektörer och entreprenörer
• Utvärdera nyttan med BIM utifrån möjligheter och begränsningar för olika
aktörer såsom förvaltare, projektörer och entreprenörer
• Redogöra för ledarskap- och arbetsmetodik i BIM projekt
• Beskriva rollerna i en BIM projektorganisation
• Redogöra för branschstandarder och styrdokument i BIM projekt
• Redogöra för vanliga datorstödda verktyg i BIM projekt

Utbildningen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter och övningar/projektarbete.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

  • Skriftlig tentamen 3 hp , U, G, VG
  • Skriftlig redovisning av projektuppgift 3 hp U-G
  • Skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp U-G

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Övrig information

Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se