Akademiska utbildningar

Förändringsledarskap 7,5 hp

Kursen tar upp och behandlar teorier för organisationsutveckling generellt. Den utgår från en historisk analys av hur organisationsrecept genereras samt från vetenskapliga tolkningar av hur man kan klassificera organisationskoncept och vilken tillämpbarhet dessa kan ha. I kursen behandlas också de drivkrafter som ligger bakom genereringen av organisationskoncept.

Kursen fokuserar därefter på olika organisationstyper som arenor för möjlig organisationsutveckling och olika praktiska resultat av utvecklingsprojekt behandlas. Kursen tar också upp etiska och moraliska ställningstaganden med avseende på organisationsutveckling.

Under kursen behandlas flera verkliga fall i organisationer och kursen förbereder deltagarna för fördjupade analyser och praktiska lösningar av liknade fall i praktiken. Detta sker genom att studenterna får lösa seminarieuppgifter utifrån de verkliga fallen.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som är chef/ledare som vill utveckla sitt ledarskap.

Arbetsformer

Kursen är speciellt anpassad för dig som inte kan studera på traditionellt sätt och genomförs under 8 veckor enlig Lexicons Blended Learning koncept*. Kursen genomförs på halvfart och parallellt med kursen kan du i stort sett jobba som vanlig. Vi startar och slutar kursen med ett fysiskt seminarie. Varje vecka däremellan deltar du på webinarier och ser inspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser du själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Kursen examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
*Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Utbildningsmål

Kursens övergripande mål är att deltagarna i tillämpad yrkesverksamhet skall kunna fatta välgrundade beslut avseende organisationsutveckling och i ett informerat ledarskap kunna bedriva utvecklingsprojekt i praktiken.

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna:

 • analysera organisationer utifrån effektivitets- och intressentperspektiv
 • förstå de speciella förutsättningarna som föreligger för organisationsutveckling inom olika typer av organisationer
 • genom analys och tillämpning kunna bedöma hur olika organisationskoncept används och bör användas i organisationsutvecklingssammanhang
 • ta fram planer för organisationsutvecklingsprojekt
 • skriftligt och muntligt kommunicera resultat av analyser, samt kunna leda och sammanfatta diskussioner om organisationsförändring

Innehåll

 • Organisationsutveckling
 • Vad är en förändring?
 • Vad är en organisation?
 • Organisationsförändring
 • Förändringsledarskap
 • Organisations idéer
 • Framtidens organisation
 • Olika perspektiv
 • Motstånd mot förändring
 • Kommunikation och lärande
 • Förändring och lärande
 • Individ och organisationsperspektivet
 • Single- och double loop learning

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter till seminarier.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Pris

26 900 kr exklusive moms. I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Övrig information

Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se