Akademiska utbildningar

Företagsspel / Business Game

En databaserad affärssimulering som på ett pedagogiskt och effektivt sätt tydliggör ekonomiska och affärsmässiga samband.

En aktiv utbildning där deltagarna i grupper om 3-4 deltagare driver ett mindre tjänste- /service företag under ett år i hård konkurrens med andra. Vem vinner? Vem försvinner? Teori varvas med praktik. En rolig och nyttig utbildning som bidrar till bättre affärsmannaskap och lönsamhet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som behöver grundläggande ekonomisk förståelse och behöver förstå vad som påverkar ett företags lönsamhet. Det är samtidigt en rolig utbildning som kan anpassas till företaget. 

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • Ha fått ökad förståelse för ett mindre företags avvägningar i beslut om personalplanering och personalpolitik, prissättning, marknadsföring, försäljning och kvalitetsarbete.

Innehåll

  • Affärsmannaskap
  • Ekonomiska grunder
  • Strategier
  • Planering
  • Prissättning
  • Uppföljning
  • Resultat- och balansräkning
  • Kassaflöde
  • Nyckeltal

Tillvägagångssätt

Affärssimuleringen är databaserat, all beslutsinformation finns i datorn och samtliga beslut fattas i datorn. Affärsmodellen och all viktig information som resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, nyckeltal, grafer mm redovisas i gruppens dator. Grupperna agerar antingen på en gemensam marknad.  Seminarierna genomförs i klassrum under 1 dag med en halv dags uppföljning på nätet.

I seminarierna driver deltagarna ett fiktivt företag på en konkurrensutsatt marknad. Beslut fattas om strategi, organisation och bemanning, prissättning, investeringar, marknadsmix, marknadsaktiviteter mm. När som helst kan någonting inträffa som förändrar förutsättningarna och marknaden, positivt eller negativt. Besluten data bearbetas och grupperna får feedback beträffande resultat och lönsamhet, kundnöjdhet, produktivitet mm mellan de olika perioderna. Det inbyggda tävlingsmomentet motiverar och engagerar deltagarna. Korta teorimoment och övningar som anknyter till det som händer genomförs med jämna mellanrum.

Kursens längd/omfattning och övrig Information

Kursen genomförs under totalt 1 ½ dag. Ett heldagsseminarium i klassrum vid kursstart samt ett uppföljande webinarium på internet.    

Pris 

4 900 kr plus moms

Övrig information

Denna kurs ger ej akademiska poäng. Kursen kan också genomföras företagsinternt på t ex en Kick Off. 

Övrig information

Kursen kan också genomföras företagsinternt på t ex en Kick Off. 

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se