Akademiska utbildningar

Försäljning och etik 7,5 hp

Förmågan att skapa långvariga affärssamarbeten har blivit en allt viktigare faktor i takt med ökad konkurrens och globalisering av marknaden. Denna kurs fokuserar på komplex försäljning och förhandling som präglas av långa säljcykler, större affärer, många kontakter samt förmågan att finna och utveckla samarbeten med de kunder som har störst lönsamhetspotential för företaget.

Förmågan att skapa långvariga affärssamarbeten har blivit en allt viktigare faktor i takt med ökad konkurrens och globalisering av marknaden. Denna kurs fokuserar på komplex försäljning och förhandling som präglas av långa säljcykler, större affärer, många kontakter samt förmågan att finna och utveckla samarbeten med de kunder som har störst lönsamhetspotential för företaget. Kursen varvas med teorier och praktiska övningar för att ge verktyg att hantera komplexa affärsmöjligheter både strategiskt och taktiskt och utveckla ”win-win” situationer.

Målgrupp

Detta är kursen för Dig som sysslar med affärer, förhandling och/eller försäljning och vill utveckla förmågan att bygga affärssamarbeten på en mer komplex nivå.

Arbetsformer

Kursen är speciellt anpassad för dig som vill studera flexibelt mestadels under kvällstid och genomförs under 8-10 veckor enligt Lexicons Blended Learning koncept*. Kursen genomförs på halvfart och parallellt med kursen kan du i stort sett jobba som vanlig. Vi startar och slutar kursen med ett fysiskt seminarium. Varje vecka däremellan deltar du på webinarier och ser inspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser du själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Kursen examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
• Identifiera strategiska utvecklingsmöjligheter och framgångsfaktorer
• Bygga hållbara relationer med stora och viktiga kunder
• Kombinera taktik med strategi för optimerad lönsamhet
• Kartlägga kundens behov och utmaningar
• Genomföra kund-, behovs- och beslutsanalyser
• Utforma strategiska plattformsmodeller att verka ifrån
• Välja och verkställa förhandlingsstrategier med stödjande taktik
• Förhandlingstaktik och process
• Försäljningsstrategier och processer

Kursinnehåll

• Komplex förhandling och försäljning – teorier och modeller
• Affärsmöjligheters styrkor och svagheter
• Framgångsfaktorer, förberedelse och målsättning
• Kund-, behovs- och beslutsanalyser
• Hur kombinera ”rätt” taktik med ”rätt” strategi
• Utformning av strategiska plattformsmodeller att verka ifrån
• Välja och verkställa förhandlingsstrategier med stödjande taktik
• Förstå långsiktiga finansiella effekter av beslut
• Att bygga och upprätthålla långsiktiga affärsrelationer
• Problemlösning, flexibilitet och kundanpassning
I kursen ingår även att utforma och presentera ett betygsgrundande affärsprojekt

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5 hp samt inlämningsuppgift och presentation av affärsprojekt 2,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Pris

26 900 kr exklusive moms. I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Övrig information

Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se