Akademiska utbildningar

Läsa och förstå bokslut – Företagsanalys

Den här kursen ger dig kunskaper i att läsa och förstå ekonomiska rapporter och årsredovisningar samt att kommunicera med ekonomer. Du lär dig även att beräkna och analysera ekonomiska nyckeltal som likviditet, soliditet, marginal och avkastning. Teori varvas med ett praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som behöver förstå och tolka ekonomiska rapporter samt de som deltar i ekonomiska diskussioner i olika former.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • Översiktligt redogöra för grundläggande analysinstrument inom företagsanalys
  • Utföra översiktlig företagsanalys
  • Kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens och företagsanalysens roll i samhället och dess aspekter

Innehåll

  • Ekonomiska grunder
  • Årsredovisning
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kassaflöde
  • Ekonomiska nyckeltal för bedömning av lönsamhet, finansiell ställning och effektivitet

Tillvägagångssätt

Kursen genomförs Blended, dvs i klassrum och på nätet. 

Kursens längd/omfattning och övrig Information

Kursen ä genomförs under totalt 1 ½ dag. En heldag vid kursstart i klassrum och med efterföljande webinarium på internet.  Inspelade föreläsningar ingår som ett stöd. 

Pris

4 900 kr plus moms

Övrig information

Kursen kan också genomföras företagsinternt på t ex en Kick Off. Kontakta Mats Johansson Visa e-postadress. 070-658 00 90 för offert och mera info.

Kursstarter ht 2018

1. Tisdag 11/9 Heldagsseminarium kl 9.00 – 17.00, Lexicon Stockholm + halvdagswebinarium tisdag 18/9 kl 9.00-12.00

2. Tisdag 11/12 Heldagsseminarium kl 9.00 – 17.00, Lexicon Stockholm + halvdagswebinarium tisdag 18/12 kl 9.00-12.00

Kontakt person och information akademiska poäng

Kontakta Anders Bohlinder, Visa e-postadress. 070-226 66 28