Akademiska utbildningar

Leda och driva utveckling 7,5 hp

Kursen Leda och Driva utveckling är en uppdragsutbildning och ger, efter godkänd kurs, 7,5 högskolepoäng. Betygsskalan är U-G-VG.

7,5 hp motsvarar 5 veckors heltidsstudier men vi har lagt ut kursen under ett läsår så att den enkelt ska passa in i en rektors, arbetslagsledares, lärares eller utvecklingsledares redan späckade schema.

Kursen är framtagen i samarbete med Södertälje och Sollentuna kommuner samt Stockholm Stad och vänder sig till alla vars roll innebär att utveckla skolans förmåga att nå sina mål.

Målet är att ni deltagare ska känna er trygga med att ta på er ansvaret för utvecklingsaktiviteter och ha verktygen ni behöver för att leda och driva utveckling.
Under kursen går vi igenom den grundläggande processen det innebär att skapa en gemensam förståelse för uppgiften, hitta former för att prioritera, sätta mål, planera, genomföra och följa upp på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang.
Allt detta kommer ske med hjälp av två heldagsmöten (start och avslut), två längre lunchmöten, 11 förinspelade videoföreläsningar, sex inlämningsuppgifter och månatliga webmöten då vi reflekterar kring innehållet och era erfarenheter av att tillämpa det ni lär sig på kursen.

Kursen är uppdelad i logiska steg som följer en ledarskapsprocess. Varje steg har innehåll kopplat till sig och alla steg bygger vidare på föregående. Kursen krävs naturligtvis ett engagemang och en ansträngning men den ska vara rimlig. Bästa sättet att slippa hög belastning är att successivt beta av innehållet i jämn takt - att följa planen.

Kunskapsbank

I lärportalen finns allt material kopplat till kursen under fliken Kunskapsbank. Bilderna till föreläsningarna, intressanta texter, länkar, verktyg vi går igenom i föreläsningarna, kompetenskatalog och Frågor & Svar från er deltagare. Vartefter vi hittar andra texter eller länkar som är av intresse läggs dessa in här. I kunskapsbanken lägger vi också länkar till alla inspelade webmöten så det går att titta på dessa i efterhand.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se