Akademiska utbildningar

Ledarskap och organisation 7,5 hp

Denna kurs ökar ger dig kunskaper och förstålelse verktyg som utvecklar ditt sätt att leda dina medarbetare för att förbättra ditt ledarskap öka effektivitet och lönsamhet i organisationen, är det viktigt att du har kunskap och förståelse för ledarskapet.

Kursen tar utgångspunkt i individens och arbetsgruppens villkor och förutsättningar och adresserar därefter ledarskapets problematik. Huvudsakliga teman i kursen är:

 • Perspektiv på ledarskap; roller, uppgifter och praktisk utövande
 • Skillnader mellan chefskap och ledarskap
 • Individuellt lärande i organisationen
 • Team- och arbetsgruppsdesign 
 • Övningar i självförståelse och ledarskapsprofiler
 • Ledarskap och förtroende

Målgrupp

Denna kurs riktar sig både till dig som redan är chef och ledare samt till dig som planerar att arbeta med ledarskap.

Arbetsformer

Kursen är speciellt anpassad för dig som vill studera flexibelt mestadels under kvällstid och genomförs under 8-10 veckor enligt Lexicons Blended Learning koncept*. Kursen genomförs på halvfart och parallellt med kursen kan du i stort sett jobba som vanlig. Vi startar och slutar kursen med ett fysiskt seminarium. Varje vecka däremellan deltar du på webinarier och ser inspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser du själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Kursen examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Utbildningsmål

Efter genomförd kurs skall deltagarna ha förståelse för:

 • Hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer
 • Individens och gruppens roller i organisationen
 • Det organisationella systemet utifrån individ- och grupperspektiv och som en förutsättning för ledarskap.

Effekterna av ledarskap för individen och organisationen skall också kunna förstås av deltagarna, liksom ledarskapets värdegrunder. Ett mål är också att studenterna skall få insikter om generella drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden.

Den tillägnade kunskapen skall, tillsammans med kritisk analys, göra det möjligt för deltagarna att:

 • Identifiera principiella förutsättningar som möjliggör gott och effektivitet ledarskap av individer och grupper i organisationen
 • Identifiera principiella faktorer som hindrar individers och gruppers uthållighet och engagemang i arbetet

Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter och övningar/projektarbete.

Innehåll

 • Ledare och/eller chef
 • Vad förväntas av en ledare
 • Ledarstilar
 • Hållbart ledarskap
 • Kommunikation
 • Förhandling
 • Motivera med mål
 • Motivera medarbetare
 • Viktiga samtal
 • Förändring
 • Feedback
 • Etik och moral
 • Grupputveckling

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp samt inlämningsuppgifter och presentation av projektarbete 3,5 hp. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Pris

26 900 kr exklusive moms. I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Övrig information

Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se