Akademiska utbildningar

Marknadsföring grund 7,5 hp

De flesta organisationer verkar på en konkurrensutsatt marknad eller har andra utmaningar i sin omvärld. För att nå sina mål är marknadsföringen en viktig roll. Kursen Marknadsföring I 7,5 hp ger en överblick över marknadsföringen med fokus på den strategiska marknadsföringen.

Kursen inleds med marknadsföringens grundläggande begrepp, modeller och teoretiska teorier. Vidare diskuteras marknadens förutsättningar och olika marknadsföringsstrategier. Fokus ligger här i huvudsak inom området för konsumentmarknadsföring, men även områdena för industriell-, tjänste- och relationsmarknadsföring behandlas.
Inom ramen för kursen görs en övergripande genomgång om hur informationsinsamling sker på ett systematiskt och strukturerat sätt samt vikten av att kunna uttrycka sig klart och tydligt i skrift och kunna följa vedertagna krav på formalia och struktur.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med försäljning eller marknadsföring eller på annat sätt har marknads- eller försäljningsansvar. Den vänder sig även till dig som men som vill få bättre kunskaper inom detta viktiga område.

Arbetsformer

Kursen är speciellt anpassad för dig som inte kan studera på traditionellt sätt och genomförs under 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept” *) Kursen genomförs på halvfart och parallellt med kursen kan du i stort sett jobba som vanlig. Vi startar och slutar kursen med ett fysiskt seminarium. Varje vecka däremellan deltar du på webinarier och ser inspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser du själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Kursen examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
*) Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna och ha förmåga att:

 • Redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ämnesområdet marknadsföring med särskild tonvikt på konsumentmarknadsföring
 • Söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor
 • Tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur
 • Diskutera för och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier

Innehåll

 • Strategisk marknadsföring
 • Nulägesanalys
 • SWOT analys
 • Marknadsmix
 • Varumärke
 • Segmentering
 • Positionering
 • Produktlivscykeln
 • Sätta mål
 • Handlingsplan
 • Genomförande och marknadskommunikation

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftligt prov 5 hp samt inlämningsuppgifter och presentation av projektarbete 2,5 hp. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Pris

26 900 kr exklusive moms. I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Övrig information

Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se