Akademiska utbildningar

Planering och budgetering

Den här kursen lär du dig grunderna i budgetarbetet, från planering till uppföljning. Teori varvas med praktiska budgetövningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt deltar i budgetarbetet och vill utveckla dina kunskaper.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Översiktligt redogöra för grundläggande begrepp och modeller för budgetering
 • Utföra enklare resultat- och likviditetsbudgetar
 • Diskutera budgetarbetet inom ekonomistyrningen

Innehåll

 • Budgetprocessen
 • Planering och sätta mål
 • Intäkter och kostnader
 • Inbetalningar och utbetalningar
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Uppföljning
 • Prognoser

Tillvägagångssätt

Kursen genomförs Blended, dvs i klassrum och på nätet. 

Kursens längd/omfattning och övrig Information

Kursen genomförs under totalt 1 ½ dag. En heldag vid kursstart i klassrum och med efterföljande webinarium på internet.  Inspelade föreläsningar ingår som ett stöd. 

Pris

4 900 kr plus moms

Övrig information

Denna kurs ger ej akademiska poäng.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se