Akademiska utbildningar

Prissättning och kalkylering

Den här kursen lär du dig olika modeller och metoder för kalkylering och prissättning. Teori varvas med praktiska kalkyl- och offertövningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som på ett eller annat sätt behöver upprätta kalkyler och offerter.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Översiktligt redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och tjänstekalkylering.
 • Göra kostnadskalkyler för produktionsplanering och prissättning.
 • Diskutera ekonomistyrningens roll i samhället och dess etiska aspekter.
 • Innehåll
 • Priskänslighet
 • Prissättning
 • Resultatplanering
 • För- och efterkalkyl
 • Självkostnadskalkyler
 • Bidragskalkyler
 • Investering

Tillvägagångssätt

Kursen genomförs Blended, dvs i klassrum och på nätet. 

Kursens längd/omfattning och övrig Information

Kursen genomförs under totalt 1 ½ dag. En heldag vid kursstart i klassrum och med efterföljande webinarium på internet.  Inspelade föreläsningar ingår som ett stöd. 

Pris

4 900 kr plus moms

Övrig information

Denna kurs ger ej akademiska poäng.

Kursen kan också genomföras företagsinternt på t ex en Kick Off. 

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se