Akademiska utbildningar

Projektstyrning 7,5 hp

Denna kurs ger dig ökad kunskap och verktyg för att leda, styra och genomföra projekt effektivt och framgångsrikt.

Kursen består av teori och analys av verkliga företagsprojekt. Teorier rörande projektorganisation, processer och planering behandlas. Dessutom behandlas hur mål formuleras och följs upp samt hur risker bedöms och hanteras. Lagarbete och grupparbete diskuteras också.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som leder, arbetar i eller kommer arbeta olika typer av projekt. 

Arbetsformer

Kursen är speciellt anpassad för dig som vill studera flexibelt och genomförs under 8-10 veckor enligt Lexicons Blended Learning koncept*. Kursen genomförs på halvfart och parallellt med kursen kan du i stort sett jobba som vanlig. Vi startar och slutar kursen med ett fysiskt seminarie. Varje vecka däremellan deltar du på webinarier och ser inspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser du själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Kursen examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Utbildningsmål

Kursen består av teori och analys av verkliga företagsprojekt. Det teoretiska innehållet är teori om:

 • Projektorganisation, processer och planering
 • Målsättning 
 • Riskbedömning och hantering
 • Lagarbete, grupparbete, uppföljning etc
 • Framgångsfaktorer för lyckade projekt

Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter och övningar/projektarbete.

Innehåll

 • Projekt som arbetsform
 • Projektmodeller
 • Projektorganisation
 • Effektiva team
 • Förberedelser innan projektet
 • Syfte och mål
 • Förstudie
 • WBS
 • Milstolpar
 • Intressenterna
 • Kommunikationsplan
 • Planering, tid och resurser
 • Projektbudget
 • Risker
 • Genomförandet
 • Ledarskapet
 • Kommunikation och feedback
 • Konflikthantering
 • Ändringar
 • Överlämning
 • Avslut
 • Uppföljning och utvärdering

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftligt prov 4 hp samt inlämningsuppgifter och presentation av projektarbete 3,5 hp. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Pris

26 900 kr exklusive moms. I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Övrig information

Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se