AI i arbetet Bli proffs på chatGPT

Denna utbildning är utformad för att ge dig en djupgående förståelse och praktiska färdigheter i att använda den avancerade AI-chattbotten ChatGPT. Kursen täcker allt från grundläggande koncept till avancerade tekniker, och kommer att öppna nya möjligheter för effektivisering inom olika användningsområden.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 tillfälle, 02:00 h
Ditt pris 2 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
3 tillfällen

KURSENS INNEHÅLL 

Under kursen varvar vi teori och demonstrationer med praktiska övningar med AI-verktyget ChatGPT, så att du får tillämpa kunskaperna och lära dig att göra flera projekt utifrån uppgifter från kursledaren. 
Utbildningen är på distans, men kan även ges i anpassat format och i klassrum vid begäran. Inspelning distribueras till dig som kursdeltagare för att kunna repetera moment. 

Utbildningsmål 

Utbildningen täcker både grundläggande koncept och avancerade tekniker och syftar till att ge en god förståelse för hur du kan använda AI i ditt arbete och utnyttja ChatGPT:s fulla potential i olika sammanhang. Utbildningen utrustar dig med färdigheter att använda AI på ett sätt som maximerar effektivitet och innovation i ditt arbete. Utbildningen betonar även vikten av datahantering, etik och ansvarsfullt användande av AI. 

Målgrupp 

Denna kurs är idealisk för alla yrkesverksamma som arbetar med datorer, men är extra värdefull för dig som lägger mycket tid på att skapa, redigera, sammanfatta och analysera information.  

Förkunskaper 

Denna kurs är värdefull oavsett din tidigare erfarenhet, men grundläggande IT-kunskap är en fördel. 

Innehåll 

 • Översikt av artificiell intelligens och maskininlärning 
 • Grundläggande förståelse av ChatGPT och dess kapacitet 
 • Installation och konfiguration  
 • Grundläggande kommandon och interaktioner  
 • Förståelse av ChatGPT:s svar och beteende 
 • Frågeformulering och Användningstips 
 • Textanalys, datautvinning och automatiserad språkgranskning med AI 
 • Sammanfattning och frågor från pdf 
 • Generera bilder 
 • Anpassning av ChatGPT för specifika ändamål 
 • Integrering i olika plattformar och applikationer 
 • Hantering av avancerade frågor och samtalsscenarier 
 • Riktlinjer för etisk användning  
 • Hantering av känslig information och integritetsfrågor 
 • Begränsningar och utmaningar med ChatGPT 
 • Introduktion: Skapande av anpassade chatbots  
 • Trendspaning: Framtida utveckling inom AI och chattbotar 
 • Hur man håller sig uppdaterad med de senaste trenderna och teknikerna 

Pris: 

Vid anmälan av 1 person: 2 900 per person  
Vid anmälan av 2 personer: 2 400 per person  
Vid anmälan av 3 personer eller fler: 2 000 per person  

Vi kan även hålla en anpassad utbildning hos er och kompetensutveckla hela eller delar av arbetsgruppen. Innehåll och upplägg skräddarsys efter era unika behov och förutsättningar.