Effektivitet

Effektiva distansmöten – Distansutbildning

Videokonferens, teamsmöte, distansmöte, digitalt möte; möten på distans kallas många saker. Allteftersom tekniken har utvecklats så har förutsättningar att skapa effektiva möten när deltagarna sitter framför en skärm ökat väsentligt. Men det bjuder fortfarande på vissa utmaningar.

Denna utbildning är ett tillfälle att få tillgång till metoder och arbetssätt som gör att de möten du leder och deltar i på distans blir mer effektiva.

Utbildningsmål

Du lämnar utbildningen med kunskap, tips och verktyg hur man leder och deltar i effektiva möten på distans.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som leder och deltar i möten på distans

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Nästa steg

Utbildningarna Effektiva Möten, Stresshantering, Personligt Ledarskap, Personlig effektivitet.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 dagar
Ditt pris 3 800 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll Genomför effektiva distansmöten

Format – Livesänt webinar under en halvdag, med kortare pauser emellanåt för deltagarna att reflektera, skriva ner egna anteckningar eller göra annat arbete.

Att planera distansmöten

 • Mötets syfte/mål
 • Vilket slags möte
 • Rätt deltagare – förberedda deltagare
 • Mötesplan och tidplan
 • Roller i mötet

Olika typer av möten

 • Informationsmöten, beslutsmöten, idémöten, uppföljningsmöten

Genomförandet

 • Mötesledarens ansvar
 • En bra inledning
 • Att följa agendan
 • Att göra alla delaktiga

Tekniken

 • Att skapa ett gynnsamt mötesklimat
 • Att lösa problem innan de uppstår
 • Placering vid mötet
 • Hjälpmedel – tips

Delaktighet och engagemang

 • Hur man skapar delaktighet och engagemang när alla sitter framför varsin skärm – tips och verktyg

Att komma till beslut

 • Olika former av beslutsfattande
 • Hur säkerställa att beslut genomförs?

Att sammanfatta och utvärdera mötet

 • Saker att göra vid en sammanfattning
 • Metoder för utvärdering - att få bättre och bättre möten

Uppföljning

 • Hur följa upp mötet och tagna beslut?

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.