Effektivitet

Effektiva möten – Distansutbildning

En av våra största tidstjuvar är de möten som saknar syfte, mål och agenda. Det gäller även när fel deltagare deltar i fel möten. Denna utbildning ger dig de gyllene regler som behövs för att leda och delta i möten på bästa sätt, samt ger dig kunskap om hur du skapar de bästa förutsättningarna för olika typer av möten.

Utbildningen ger dig tillgång till metoder och arbetssätt som gör att de möten du leder blir mer effektiva.

Utbildningsmål

Att deltagarna lämnar utbildningen med kunskap om vad som skapar gynnsamt klimat och konkreta resultat på möten, samt verktyg som är användbara när de leder eller deltar i möten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som leder och deltar i möten.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Nästa steg

Effektiva Distansmöten, Stresshantering, Personligt Ledarskap, Personlig effektivitet

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 5 400 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll Effektiva Möten

Format

Livesända webinar under två halvdagar, med kortare pauser emellanåt för deltagarna att reflektera, skriva ner egna anteckningar eller göra annat arbete. Mellan tillfällena erhålls hemuppgifter/övningar att genomföra inför nästa tillfälle.

Grundläggande principer för effektivitet

 • Hur principerna gäller för möten

Att planera möten

 • Mötets syfte/mål
 • Vilket slags möte
 • Rätt deltagare – förberedda deltagare
 • Mötesplan och tidplan
 • Roller i mötet

Olika typer av möten

 • Informationsmöten, beslutsmöten, idémöten, uppföljningsmöten

Genomförandet

 • Mötesledarens ansvar
 • En bra inledning
 • Att följa agendan
 • Balans mellan att styra och följa
 • Att göra alla delaktiga

Mötesklimatet

 • Att skapa ett gynnsamt mötesklimat
 • Att lösa problem innan de uppstår

Mötesrummet och hjälpmedel

 • Placering vid mötet
 • Hjälpmedel – tips

Vad händer under stress och anspänning?

 • Fallgropar för mötesledaren
 • Typiska reaktioner hos mötesdeltagare

Att komma till beslut

 • Olika former av beslutsfattande
 • Hur säkerställa att beslut genomförs?

Att sammanfatta och utvärdera mötet

 • Saker att göra vid en sammanfattning
 • Metoder för utvärdering - att få bättre och bättre möten

Uppföljning

 • Hur följa upp mötet och tagna beslut?

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.