Effektivitet Optimera din personliga effektivitet – Förstå hur hjärnan arbetar och IT-verktygen avlastar

Har du gått en utbildning i Personlig effektivitet tidigare, men känt att det har saknats koppling till de IT-verktyg du arbetar med, eller att du har fått kunskap om IT-verktygen men utan koppling till de mjuka delarna? Nu finns utbildningen som kombinerar allt detta i syfte att hjälpa dig att effektivisera din arbetsvardag. Med våra två experter inom respektive område, arbetar vi både med förståelsen för hur hjärnan fungerar samt med IT-verktygen för att säkerställa att du får ut det mesta av båda perspektiven. Som en röd tråd genom utbildningen ligger det egna ansvaret, hur vi själva kan påverka vårt sätt att tänka runt tid och effektivitet. Vi varvar teoretiska avsnitt med praktiska övningar, reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Format - distansutbildning 

Utbildningen levereras i halvdagsformat (mellan 09–12 eller 13–16) på distans samt delas upp på 5 utbildningstillfällen. Mellan tillfällena tillkommer övningsuppgifter i syfte att både förlänga lärandet och repetera dina nya kunskaper. 

Utbildningsmål 

Syftet och målet med insatsen är att ge kunskap, verktyg och praktisk träning för att vara verkligt effektiv – att skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet. Både genom att förstå varför samt hur du bör arbeta. 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som arbetar med MS365 och som även vill lära dig grunderna i personlig effektivitet. 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs.  

Kursinnehåll 

Tillfälle 1: Introduktion till personlig effektivitet (halvdag) 

 

Tillfälle 2: Halvdag – IT-verktygen 

Introduktion och grunder Microsoft 365 

Personlig produktivitet med Microsoft 365 

 

Tillfälle 3: Halvdag IT-verktygen 

Samarbete och kommunikation; Teams och Planner 

Smarta, tidsbesparande tips i Officepaket 

 

Tillfälle 4: Självledarskap och mönster som gör dig effektiv, halvdag  

 

Tillfälle 5: Att prioritera rätt, halvdag 

 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 5 tillfällen, 03:00 h
Ditt pris 13 000 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen
 • Introduktion till kursen 
 • Presentation av NÖHRA-modellen vilken ligger till grund för den individuella handlingsplanen under och mellan utbildningstillfällen samt för att arbeta med förbättringar.
 • Tankar om tid - tidsstilar och vikten av att förstå konceptet tid
 • Att göra en tydlig tidsbudget och utifrån den prioritera rätt
 • Lär dig skillnaden på stress och press - om vi förstår och kan hantera den så kommer vi också att förstå och hantera vår tid och våra prioriteringar på ett helt annat sätt
 • Genomgång av hemuppgift
 • Översikt Microsoft 365
 • Sökning
 • Microsoft 365-portalen, inställningar oh anpassningar
 • OneDrive
 • Delning, synkronisering och versionshantering
 • Smart hantering av e-post
 • OneNote
 • To Do
 • Mobila versioner av OneNote och To Do
 • Introduktion Teams, överblick
 • Närvarostatus
 • Konversationer och chatt
 • Struktur med kanaler och flikar
 • Filhantering och samarbeta i filer
 • Sökning
 • Rekommenderade inställningar för Teams
 • Hantera externa
 • Teams-möten
 • Konfigurera flikar och kopplingar
 • Introduktion Planner
 • Tips för att arbeta effektivt i Word
 • Tips för att arbeta effektivt i Excel
 • Mobila versioner av Office
 • Genomgång av hemuppgift – att addera till den individuella handlingsplanen
 • Lär dig att skapa nya mönster/vanor som gör dig effektiv. 
 • Att förstå och hantera hjärnan - nyckeln till att skapa nya hållbara mönster
 • MNT – Medveten NeuroplastiskTräning 
 • Självledarskap - bli din egen ledare
 • Optimera dina resurser och integrera stödjande förhållningssätt och strukturer för långsiktig hållbarhet 
 • Pomodoro-tekniken 
 • Fortsatt arbete med den individuella handlingsplanen
 • Prioritera effektivt
 • Att skilja på vad som är viktigt och vad som är bråttom - Stephan Covey’smatris  
 • Kalendern som viktigt verktyg för planering och prioritering
 • Professionella att-göra-lista som prioriteras efter viktighetsgrad
 • Förebyggande tidsplanering 
 • Fallgropar - prokastineringoch att lära sig att hantera avbrott och störmoment 
 • Summering av de viktigaste momenten och sammanställning av de individuella handlingsplanerna