Effektivitet Personlig effektivitet – Distansutbildning

Nyckeln till en strukturerad vardag är insikterna och metoderna för att veta och förstå vad som viktigt och bråttom, och inte minst vad som är mindre viktigt och mindre bråttom.

Denna utbildning ger dig verktyg och struktur för att skapa förutsättningarna för ett effektivt arbete.

Utbildningsmål

Syftet och mål med insatsen är att ge kunskap, verktyg och praktisk träning för att vara verkligt effektiv – att skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i personlig effektivitet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Nästa steg

Effektiva Möten, Stresshantering, Personligt Ledarskap,

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 5 400 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll Personlig Effektivitet

Format – Livesända webinar under två halvdagar, med kortare pauser emellanåt för deltagarna att reflektera, skriva ner egna anteckningar eller göra annat arbete. Mellan tillfällena erhålls hemuppgifter/övningar att genomföra inför nästa tillfälle.

Innehåll

Fokusområden för utbildningen

 • Aktiviteter
 • Planering
 • Tidstjuvar
 • Struktur
 • Vad är bråttom och vad är viktigt?

Effektivitet - vad är det?

 • Grunder i mänskligt beteende
 • Hur hjärnan fungerar
 • Att få lugn och ro i huvudet
 • Matrisen, viktigt, bråttom, mindre viktigt, mindre bråttom

Verktyg och vanor för effektivitet kopplat till mål/ansvarsområden

 • Kalendern som ett verktyg
 • Handlingsplaner Fungerande att göra-listor

E-post och informationshantering

 • Hur du regelbundet håller inkorgen tom, även med 150–200 mail per dag
 • Fungerande arbetsvanor/e-posthantering
 • Kalenderhantering
 • Funktioner i Outlook som hjälper dig med arbetsflödet
 • Arkivera och hitta information

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.