Ekonomi och Inköp Ekonomiutbildning på Distans

För dig som vill lära dig grunderna i ekonomi men inte är ekonom.

Det handlar inte sällan om olika ekonomirutiner och ekonomiska begrepp men även att helt begripa helheten och de ekonomiska sambanden. Med större kunskap inom området så blir det lättare att föra de vanliga ekonomiska diskussionerna exempelvis vad gäller kalkyler och olika rapporter. Genom att öka din kompetens inom ekonomi och ekonomiska samband kan du ta ett större ansvar, och framför allt utvecklas i din egen roll och i ditt arbete.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig en övergripande och praktisk förståelse för de ekonomiska sambanden i ett företag, vilket underlättar att bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Målgrupp

Du arbetar idag som projektledare, chef, assistent, tekniker, ingenjör eller har annan administrativ roll och behöver grundläggande företagsekonomiska kunskaper.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

Format

Utbildningsupplägget sträcker sig över 4 halvdagar á 3 timmar vardera (inkl raster) med livesända webinar. Mellan varje tillfälle ges möjlighet för deltagarna att reflektera, skriva ner egna anteckningar eller arbeta med ett ämne mellan respektive webinar. Deltagande sker via egen dator hemifrån eller var som helst där internetuppkoppling finns.

 

Block I – Grundläggande ekonomiska begrepp

Presentation, nuläge, mål och syfte

Affärsprocesser och olika administrativa roller

Ekonomiska grundbegrepp, genomgång och exempel

Kontoplanens innehåll och uppbyggnad

 

Block II - Budgeteringsarbetet

Budgetprocessen och uppföljning

Olika typer av kostnader och påverkan

Marginal- och påläggsberäkningar

Investeringar, avskrivning och periodisering

 

Block III – Styrning och uppföljning

Ekonomiska transaktioner

Beslutsfattande och ekonomisk styrning

Olika typer av rapporter och hur de används

Vanliga nyckeltal

 

Block IV – Resultat och planering

Lönsamhets- och resultatanalys

Innehåll i Resultat- och Balansräkning

Vad ser man i en Årsredovisning

Summering och avslut

 

Utbildningen kan skräddarsys och anpassa efter er bransch, syfte, mål och målgrupp.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 4 tillfällen, 03:00 h
Ditt pris 8 100 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

När du i din roll kommer i kontakt med områden som innebär visst ekonomiskt ansvar men känner att du hade behövt mer kompetens inom området för att förstå alla samband. Lika ofta kan andra förvänta sig att du har du har dessa kunskaper inom en mängd områden som inte vid första anblicken brukar kopplas till ordinarie arbetsuppgifter.

  • Förstå ekonomiska termer och samband
  • Bättre kunna delta i ekonomiska resonemang
  • Kunna läsa och tolka ekonomiska rapporter
  • Förstå vad som påverkar lönsamheten i företaget
  • Känna till sambandet mellan olika ekonomirutiner
  • Kunskap om budgets och kalkyler