Distansutbildning

Diplomkurs Säljledning – Distansutbildning

Värdet av lojala kunder blir bara viktigare oavsett vilken bransch vi agerar inom. Det i kombination med komplexa tjänster och produkter driver säljarbetet mer till önskat partnerskap med våra större kunder. För att möta detta så krävs ett förändrat arbetssätt både i dialog med kund, och ur ett internt ledningsperspektiv.

Försäljning är ett lagspel som du som säljare måste bemästra. Genom vår Diplomkurs i säljledning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ utbildning som genomförs under fyra veckor.

Fördelarna med distansutbildning är många, bland annat:

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.
 • I det fall du inte kan närvara så spelas webinaren in, och du kan ta del av dem i efterhand.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier, självstudier och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i 8 avsnitt.

Du som deltagare ges även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är ca 90 min långt och spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället. I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter.

Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback. Live webinar genomförs två gånger per vecka från kursstart.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning har du goda kunskaper kring roll och arbetssätt utifrån dina verksamhetsförutsättningar och de lag som du leder. Du har också goda färdigheter att upprätta en grundläggande säljplan för team eller KAM arbete, utifrån valda kriterier och resurser.

Du får också grundläggande färdigheter i att implementera arbetssättet i din dagliga verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar med försäljning inom B2B eller B2C och har en ambition i att utvecklas i din säljroll. Utbildningen vänder sig också till dig som ska ta ett ökat säljansvar som säljledare för en grupp säljare.

Förkunskaper

Du bör ha goda kunskaper i försäljningsteknik och viss säljerfarenhet från B2B alt B2C.

Huvudlärare
Karl-Johan Lantz

I över 30 år har Karl-Johan framgångsrikt arbetat med att utveckla affärer inom B2B på såväl strategisk som operationell nivå vilket gett en djup erfarenhet inom områden som: Försäljningsledning, Säljutveckling, Förändringsledning, Företagsledning, och Affärsutveckling. Karl-Johan har även erfarenhet av att starta upp och utveckla verksamheter på såväl nationell som internationell basis.
Här kan du se mer om Karl-Johan Lantz

Nästa steg

Har du inte kunskaper kring projektledning, rekommenderar vi vår Diplomkurs i projektledning.

Innehåll – Diplomkurs -Säljledning distansutbildning

Utbildningstid 4 veckor (8 webinar om ca 90 min), självstudier, dialog med lärare i portal och chatt).

Omfattning ca 40 timmar studietid.

Vecka 1 (Webinar 1 och 2) á 90 min

 • Introduktion
 • Säljchefens roller
 • Säljchefens nyckeluppgifter
 • Vikten av ditt personliga ledarskap
 • Ett coachande förhållningssätt
 • Sambesök
 • Effektiv planering
 • Aktivt lyssnande
 • Att leda säljmöten
 • Frågedistribution
 • Hemuppgift

Vecka 2 (Webinar 3 och 4) á 90 min

 • Återkoppling hemuppgift
 • Att bygga ett starkt säljteam – Rekrytering/onboarding
 • Säljkultur – hur får man det
 • Säljprocessen 2.0
 • Social Selling
 • Hur kan vi nyttja våra digitala kanaler effektivt
 • Digitala säljmöten
 • Hemuppgift

Vecka 3 (Webinar 5 och 6) á 90 min

 • Återkoppling hemuppgift
 • CRM, Att leda och utveckla försäljningen
 • Säljprocessen vs Kundens köpprocess
 • Kartläggning av beslutsprocesser och beslutsfattare, tillträdesstrategier
 • Sätta och följa upp mål
 • Smarta Mål
 • Hemuppgift

Vecka 4 (Webinar 7 och 8 á 90 min samt två filmer i portalen)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Feedback, att ta och ge kritik
 • Att skapa en strategi och relationsplan för kunden
 • Att styra och hantera affärsmöjligheter
 • Målgruppsanalyser – Vilka är våra stora potentialer
 • Att sälja i vertikaler
 • Redovisning säljplan med exempel
 • Analys säljplan: Nuläge, viktigaste affärsmålen med kunden, hinder/möjligheter
 • Viktigaste affärsstrategin och aktiviteter med kunden
 • Redovisningar och feedback
 • Q&A

 

Pris för ovanstående utbildning 17 500 SEK/deltagare. Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakt: Visa e-postadress. 

Mobil 070-755 46 90