Distansutbildning

KAM – framtidens försäljning är partnerskap

Värdet av lojala kunder blir bara viktigare oavsett vilken bransch vi agerar inom. Det i kombination med komplexa tjänster och produkter driver säljarbetet mer till önskat partnerskap med våra större kunder. För att möta detta så krävs ett förändrat arbetssätt både i dialog med kund, och ur ett internt perspektiv.

Key Account Management är ett lagspel som du som KAM måste bemästra. Genom vår Key Account Management utbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ utbildning som genomförs under sex veckor.

Fördelarna med distansutbildning är många, bland annat:

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.
 • I det fall du inte kan närvara så spelas webinaren in, och du kan ta del av dem i efterhand.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier, självstudier och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i 12 avsnitt.

                    Exempel på hur utbildningsplattformen ser ut för deltagaren

Deltagaren ges även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är ca 90 min långt och spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället. I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter.

Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback. Live webinar genomförs två gånger per vecka från kursstart.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning har du goda kunskaper kring roll och arbetssätt utifrån dina verksamhetsförutsättningar. Du har också goda färdigheter att upprätta en grundläggande KAM-plan utifrån valda kriterier och resurser, samt grundläggande färdigheter i att implementera arbetssättet i din dagliga verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar med försäljning inom B2B eller B2C och har en ambition i att utvecklas i din säljroll. Utbildningen vänder sig också till dig som ska ta ett ökat säljansvar som säljledare för en grupp säljare.

Förkunskaper

Du bör ha goda kunskaper i försäljningsteknik och viss säljerfarenhet från B2B alt B2C.

Nästa steg

Har du inte kunskaper kring projektledning, rekommenderar vi projektledarutbildning på distans som ett nästa steg.

 

Innehåll KAM – Key Account Management på distans

(framtidens sätt att skapa partnerskap och lojalitet hos dina kunder)

Utbildningstid 6 veckor (12 webinar om ca 90 min), självstudier, dialog med lärare i portal och chatt).

Omfattning ca 40 timmar studietid.

Vecka 1 (Webinar 1 och 2)

 • Vilka förutsättningar måste finnas för att lyckas med KAM?
 • Kriterier för val av kunder
 • Vilka förmågor/kompetenser bör du besitta för att arbeta med KAM?
 • Att bygga ett starkt KAM-team
 • Vikten av ditt personliga ledarskap
 • Hemuppgift

Vecka 2 (Webinar 3 och 4)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Vikten av att förstå inköpsprocessen hos kund
 • Vilken position har du i kundens ögon?
 • KAM-plan, ett sätt att styra framtiden
 • Hemuppgift

Vecka 3 (Webinar 5 och 6)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Att utveckla relationen för att nå ett strategiskt partnerskap med kunden
 • Verktyg och tekniker för dig som KAM
 • Uppföljning och utvärdering av kundnöjdhet (KPI) för att skapa nya affärsmöjligheter
 • Hemuppgift

Vecka 4 (Webinar 7 och 8, samt två filmer i portalen)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Hur kan vi nyttja våra digitala kanaler effektivt
 • Mitt personliga varumärke som säljare
 • Värdet och vikten av CRM
 • Hemuppgift

Vecka 5 (Webinar 9 - 10)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Att skapa en strategi och relationsplan för kunden
 • Att styra och hantera affärsmöjligheter
 • Kartläggning av beslutsprocesser och beslutsfattare, ”Spindelnätet”, tillträdesstrategier
 • Hemuppgift

Vecka 6 (Webinar 11 – 12)

 • Redovisning KAM-plan med exempel
 • Analys KAM Plan: Nuläge, viktigaste affärsmålen med kunden, hinder/möjligheter
 • Viktigaste affärsstrategin och aktiviteter med kunden
 • Redovisningar och feedback
 • Q&A

Ordinarie pris för ovanstående utbildning 17 500 SEK/deltagare. Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakt: Visa e-postadress. Mobil 070-755 46 90