Distansutbildning

Att sälja komplexa tjänster och produkter

Detta är en grundläggande säljutbildning för dig som jobbar med komplex försäljning. Många av våra produkter och tjänster är nu mer komplexa för våra kunder att ta ställning till. Samtidigt måste vi i den ökade konkurrensen titta på olika sätt att särskilja oss och inte minst träffa helt rätt i dialogen med våra kunder.

Genom denna säljutbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ utbildning som genomförs under sex veckor.

Fördelarna med distansutbildning är många, bland annat:

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.
 • I det fall du inte kan närvara så spelas webinaren in, och du kan ta del av dem i efterhand.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier, självstudie och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i 12 avsnitt.

                        Exempel på hur utbildningsplattformen ser ut för deltagaren

Varje webinar spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället.
I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter. Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback.

Du som deltagare har även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är ca 90 min långt och spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället. I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter.

Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback. Live webinar genomförs två gånger per vecka från kursstart.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du goda kunskaper och färdigheter i hur du på effektivt sätt kommunicerar och driver säljprocesser. Du har även kunskaper i hur de digitala kanalerna kan stödja dig i ditt säljarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ny i din säljroll eller har behov att bredda dina färdigheter kring hur man arbetar med mer komplex försäljning och kombination av produkt och tjänst.

Förkunskaper

Du som går denna utbildning bör ha någon form av erfarenhet av kundkontakter inom området B2C eller B2B.

Nästa steg

En fördjupning och vidareutveckling av din roll finner du i kursen KAM (Key Account Management) på distans. 

 

Innehåll

Komplex försäljning - Distansutbildning
Att sälja komplexa tjänster och produkter

Utbildningstid 6 veckor (12 webinar om ca 90 min), självstudier, dialog med lärare i portal och chatt)

Omfattning ca 40 timmar studietid.

Vecka 1 (Webinar 1 och 2)

 • Traditioner och synsätt på säljare
 • Samverkan mellan marknadsföring och försäljning
 • Skillnaden mellan att sälja tjänster och att sälja produkter
 • Hemuppgift

Vecka 2 (Webinar 3 och 4)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Egenskaper och nytta med dina tjänster och produkter
 • Kundens beslutsprocess
 • Hemuppgift

Vecka 3 (Webinar 5 och 6)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Samtalsmetodik
 • Frågetekniker
 • Hemuppgift

Vecka 4 (Webinar 7 och 8, samt två filmer i portalen)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Digitala kanaler
 • Mitt personliga varumärke som säljare
 • Värdet och vikten av CRM
 • Hemuppgift

Vecka 5 (Webinar 9 - 10)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Att leda sig själv i säljarbetet
 • Personlig säljplan och nyckeltal
 • Förhandlingsteknik och konflikthantering
 • Hemuppgift

Vecka 6 (Webinar 11 – 12)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Redovisning av personliga säljplaner och nyckeltal
 • Q&A
 • Framtidens utmaningar

Ordinarie pris för ovanstående utbildning 17 500 SEK/deltagare. Samtliga priser är exklusive moms.
Kontakt: Visa e-postadress. Mobil 070-755 46 90