Distansutbildning

Diplomkurs Affärsmannaskap – Distansutbildning

Många av våra produkter och tjänster är nu mer komplexa för våra kunder att ta ställning till. Samtidigt måste vi i den ökade konkurrensen titta på olika sätt att särskilja oss och inte minst träffa helt rätt i dialogen med våra kunder. Kort sagt, du måste vara mer affärsman än säljare om du skall lyckas. Genom denna Diplomkurs i Affärsmannaskap på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ utbildning som genomförs under fyra veckor.

Fördelarna med distansutbildning är många, bland annat:

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.
 • I det fall du inte kan närvara så spelas webinaren in, och du kan ta del av dem i efterhand.
 • Inom ramen för utbildningen får du också individuellt stöd i dom utmaningar som finns i din roll på din arbetsplats.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier, självstudie och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i 8 avsnitt.

Varje webinar spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället.

Du som deltagare har även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är ca 90 min långt och spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället. I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter.

Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback. Live webinar genomförs två gånger per vecka från kursstart.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du goda kunskaper och färdigheter i hur du på effektivt sätt kommunicerar och driver säljprocesser. Du har även kunskaper i hur de digitala kanalerna kan stödja dig i ditt säljarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har behov att bredda dina färdigheter kring hur man arbetar med mer komplex försäljning och kombination av produkt och tjänst.

Förkunskaper

Du som går denna utbildning bör ha någon form av erfarenhet av kundkontakter inom området B2C eller B2B.

Huvudlärare
Karl-Johan Lantz

I över 30 år har Karl-Johan framgångsrikt arbetat med att utveckla affärer inom B2B på såväl strategisk som operationell nivå vilket gett en djup erfarenhet inom områden som: Försäljningsledning, Säljutveckling, Förändringsledning, Företagsledning, och Affärsutveckling. Karl-Johan har även erfarenhet av att starta upp och utveckla verksamheter på såväl nationell som internationell basis.

Här kan du se mer om Karl-Johan Lantz

Nästa steg

En fördjupning och vidareutveckling av din roll finner du i kursen Diplomkurs säljledning.

Innehåll

Diplomkurs i Affärsmannaskap - Distansutbildning

Utbildningstid 4 veckor (8 webinar om ca 90 min), självstudier, dialog med lärare i portal och chatt)

Omfattning ca 40 timmar studietid.

Vecka 1 (Webinar 1 och 2) á 90 min

 • Introduktion
 • Traditioner och synsätt på säljare
 • Säljprocessen komplex försäljning
 • Att leda komplexa affärer
 • Kundens köpprocess och kundresa
 • Värdestyrd försäljning
 • Att leda sig själv i säljarbetet
 • Att få kunden att vilja köpa
 • 4 nivåer av lyssnande
 • Hemuppgift

Vecka 2 (Webinar 3 och 4) á 90 min

 • Återkoppling hemuppgift
 • Aktivt lyssnande
 • Samtalsmetodik
 • Frågetekniker
 • Samtalsdistribution
 • Presentationsteknik
 • Hemuppgift

Vecka 3 (Webinar 5 och 6) á 90 min

 • Återkoppling hemuppgift
 • Social Selling
 • Sociala medier
 • Mitt personliga varumärke som säljare
 • Digitala möten
 • Personlig säljplan och nyckeltal
 • Sätta mål
 • Hemuppgift

Vecka 4 (Webinar 7 och 8, á 90 min samt två filmer i portalen)  

 • Återkoppling hemuppgift
 • Effektivt säljarbete
 • Personlig handlingsplan
 • Årsplanering
 • Redovisning av personliga säljplaner och nyckeltal
 • Q&A
 • Framtidens utmaningar

 

Pris för ovanstående utbildning 17 500 SEK/deltagare. Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakt: Visa e-postadress. 

Mobil 070-755 46 90