IT-säkerhet Säkerhet för IT-användare

Vi läser dagligen i media om hur företag och myndigheter läckt data eller fått data krypterat av virus. Tyvärr är merparten av dessa incidenter orsakade av den mänskliga faktorn. Hur kan vi öka kunskapen om vilka hot som finns?

Denna utbildning är utformad för att ge en grundlig förståelse av IT-säkerhet för dig som slutanvändare och täcker allt från grundläggande koncept till mer specifika ämnen som mobil säkerhet och hantering av sociala medier. Det är viktigt att komma ihåg att IT-säkerhet är ett ständigt föränderligt område, och kontinuerlig utbildning är nyckeln till att skydda både individuella och företagsdata.

Under utbildningen kommer du att få arbeta med praktiska tillämpningsområden och exempel för att lära dig identifiera olika säkerhetshot.

Utbildningen är på distans, men kan även ges i anpassat format och i klassrum vid begäran.

Syfte

Efter denna utbildning kommer du att ha en större förståelse för hur du kan känna igen säkerhetsrisker. Du kommer att få verktyg för att skydda dig och din organisations information, och uppnå en säkrare digital vardag.

Målgrupp

Personal inom alla nivåer som behöver öka sin kunskap och medvetenhet kring IT-säkerhet för att skydda företagets data och infrastruktur, samt öka sin säkerhet för personligt bruk.

Förkunskaper

Denna kurs är värdefull oavsett din tidigare erfarenhet, men grundläggande IT-kunskap är en fördel.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 dagar
Ditt pris 3 300 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
3 tillfällen

Innehåll

 • Introduktion och grundläggande begrepp
 • Vikten av riktlinjer för IT-säkerhet för användare
 • Förståelse för hot, sårbarheter och risker
 • Hur går en potentiell attack till för att ta sig in på ett företag?
 • Social engineering: Lär dig förstå, identifiera och hantera nätfiske/phishing, ransomware, social engineering, VD-bedrägerier etc.
 • Nya säkerhetsrisker med AI-verktyg i samband med AI
 • Fallstudier och exempel
 • Granska information kritiskt
 • Säkra lösenord, lösenordshantering och autentiseringsmetoder
 • Säker surfning
 • Säker nedladdning och installation av filer och programvara
 • Säker användning av sociala medieplattformar
 • Ansluta till trådlösa nätverk på säkert sätt
 • Säkerhet för mobila enheter
 • Vikten av säkerhetsuppdateringar
 • Lagra och dela information på ett säkert sätt i Microsoft 365
 • Inbyggda säkerhetsfunktioner i Microsoft 365 som hjälper dig som användare
 • GDPR – vad behöver jag tänka på som användare?
 • Hantera sekretessbelagd information/känsliga uppgifter på ett säkert sätt
 • Mobil säkerhet
 • Skapa rutiner för säkerhetsövningar
 • Vikten av kontinuerlig utbildning och hålla sig uppdaterad med IT-säkerhetstrender

Diplom

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

Anpassning

Har ert företag behov av anpassad utbildning inom säkerhet för IT-användare? Vi skräddarsyr utbildningens tid, plats och innehåll helt efter era behov. Kontakta oss för mer info.