Distansutbildning

Att administrera digitala kanaler (3 veckor, distans)

I svenskt näringsliv, både inom privat sektor såväl som myndighetsvärlden har rollen att vara administratör förändrats betydligt i samband med ökad digitalisering. I rollen som administratör är det idag inte ovanligt att man förväntas kunna arbeta med sociala medier, digital kommunikation, hemsidor i form av kontroll och uppdatering. Det kan handla om allt från att skicka massutskick till att uppdatera olika sociala mediaflöden på webben.

Denna kurs vänder sig till dig som befinner dig i omställning eller har behov av upskill/reskill som administratör. Genom denna utbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ utbildning som genomförs under tre veckor på distans. Fördelarna med distansutbildning är många, bland annat:

  • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
  • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.
  • När du deltar live finns möjlighet att ställa frågor och chatta med andra deltagare.
  • I det fall du inte kan närvara så spelas alla webinar in, och du kan ta del av dem i efterhand, när det passar dig.

Du får som deltagare även en extra fördjupning genom en e-learning kring GDPR 

Via vår portal Learnifier får du som deltagare tillgång till ett utbildningsprogram bestående av Live-webinarier, självstudier samt underlag för vidare fördjupning.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du goda kunskaper och färdigheter i hur du administrerar de vanligaste digitala kanalerna och hur de vanligaste sociala mediaplattformarna fungerar. Du har också god förståelse för hur dom olika plattformarna skall samverka för bästa effekt.

Förkunskaper

Grundläggande datorvana

Innehåll

  • Vecka 1 (2 webinar á 90 min) Hur fungerar digitala kanaler såsom hemsida, sociala medier, utskicksmotorer och hur de samverkar effektivast?
  • Vecka 2 (2 webinar á 90 min) Vilka sociala mediaplattformar använder vi till vad?
  • Vecka 3 (2 webinar á 90 min) Att koppla samman till bästa effekt utifrån typ av verksamhet
    Praktikfall och exempel, återkoppling av examensuppgift.

Kursledare Charlotte Wormbs

https://www.linkedin.com/in/charlottewormbs/