Kommunikation Konsten att utbilda på distans - 2 dagar

Bli en mästare på att genomföra utbildningar på distans! Att producera och genomföra dessa utbildningar ställer speciella krav på dig som kommunikatör, utbildare och pedagog. Den här utbildningen syftar till att ge dig konkreta verktyg för att göra dina utbildningar till lärorika upplevelser som lämnar avtryck hos deltagarna, ger dem nya insikter, kompetenser och kunskap.

 

Du får på denna utbildning lära dig hur du kan utnyttja teknik, pedagogik och lärande för att kombinationen av dig som person och ditt material ska lysa igenom rutan, och för att deltagarna ska tillgodogöra sig den förmedlade kunskapen på bästa sätt.

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Du ska efter kursen ha redskap för att kunna genomföra minnesvärda och professionella presentationer digitalt, samt kunna strukturera och anpassa budskapet till olika målgrupper. Du ska dessutom ha förståelse för hur du kan använda din personlighet, ditt historieberättande, ditt kroppsspråk och din röst för att förmedla ditt budskap på bästa sätt. Vi ger dig även konkreta tips på hur du kan göra om ni är två eller flera som ska skapa utbildningar tillsammans.

Målgrupp

Alla som står inför att producera och/eller genomföra utbildningar digitalt, på distans.

Förkunskaper

Inga.

 

Nästa steg

Möjligheter till personlig coachning och träning med feedback:

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 4 300 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

 • Talarcoachning
 • Röstcoachning
 • Kameraträning
 • PowerPoint och pedagogik

Innehåll Briljera med ditt webinar

Format

Sex livesända webinar á 30–45 min uppdelat på två halvdagar. Mellan varje tillfälle ges möjlighet för deltagarna att reflektera, skriva ner egna anteckningar eller göra annat arbete.

Dag 1

Tillfälle 1 – De olika rollerna som en webinarproducent måste ta sig an

 • Producentrollen – ta sig an de olika perspektiven
 • Skillnaden mellan sal och webinar
 • Syfte
 • Målgrupp
 • Förbereda sig

Tillfälle 2 – Rollen som rekvisitör, visualisering, regissör

 • Tänk som en bildproducent – zooma in / zooma ut
 • Förhållandet kommunikatör - slides
 • Praktisk Pedagogik – slides
 • Inlärning
 • Bilder, text

Tillfälle 3 – Rollen som studiotekniker

 • Teknik
 • Interaktivitet
 • Miljö att sända från

Dag 2

Tillfälle 4 – Rollen som manusförfattare

 • Retoriska modeller för disposition
 • Pedagogik
 • Målgrupp och inlärning
 • Skapa en trailer inför webinar
 • Sambandet manusförfattare - bildproducent

Tillfälle 5 – Rollen som programledare

 • Nyttja din personlighet
 • Skapa lyskraft
 • Kroppsspråk
 • Röst
 • Mimik
 • Utstrålning i kameran
 • Om vi är 2 eller flera i studion

Tillfälle 6 – Rollen som berättare

 • Storytelling
 • Dramaturgisk kurvan
 • Väcka intresse
 • Upprätthålla intresse
 • Kortfilmsmanus
 • Effektfullt berättande
 • Zooma in – zooma ut i berättelsen
 •  

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.