Kommunikation

Framgångsrik förhandling – Distansutbildning

En lyckad förhandling, är när båda parter känner sig nöjda med utfallet. Någonting som nästan uteslutande leder till långsiktiga relationer och framgångsrika partnerskap.

Kursen är en digital utbildning som ger dig konkreta verktyg att använda direkt i din vardag. För att nå framgång i affärsförhandlingar behöver du agera både "affärsmässigt" och strukturerat. Vi vill inspirera och utveckla din förmåga att tänka och agera affärsmässigt i de olika förhandlingssituationerna. Utbildningen behandlar metoder och tekniker som används inom framgångsrika förhandlingar.

Dagens affärsklimat kräver skicklighet inom området förhandling och vi påstår att det finns väldigt få skickliga förhandlare. Fördelarna med att vara en vass förhandlare är många: Du gör en snabbare karriär än dina kollegor, du vinner respekt, du skapar större och lönsammare affärer, samt att du säkerställer goda relationer - med fler än en vinnare. Efter att ha deltagit på denna digitala utbildning så kommer du även att tycka att det är roligare att förhandla och du kommer att påverka ditt företags lönsamhet i en positiv riktning!

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Efter att ha deltagit i denna utbildning kommer du att ha en förbättrad självbild som professionell förhandlare. Du kommer även kunna använda dig av förhandlingens kommunikationsmodell, ha kunskap i att identifiera och använda olika förhandlingsstilar, samt behärska de olika förhandlingsfaserna. Du kommer även att med framgång delta i det psykologiska förhandlingsspelet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som i sin yrkesroll förhandlar i olika situationer, såväl internt som externt. T.ex. chefer, säljare och inköpare och personal som vill utveckla sin kompetens inom området förhandling.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 4 dagar
Ditt pris 8 100 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

Format - Vår nya utbildningsserie i Framgångsrik Förhandling är uppdelad på fyra olika tillfällen. Vi har lagt in två förmiddagspass efter varandra för att kunna lägga grunden inom förhandling. Utbildningen består av intensiva pass via webinar, allt kräver 100% fokus av dig där du själv är aktiv i olika frågeställningar och övningar. Allt för att du ska få maximerad kunskapsutdelning. Du kan delta från din dator hemifrån, på kontoret, eller var som helst där du har internetuppkoppling. Mellan tillfällena får du praktiska övningar och har tillgång till e-postsupport med läraren.

Tillfälle 1 & 2 - Förberedelse, Information, Tid och Makt

 • Egna önskemål i förstudien, identifiera olika önskemål
 • Egna erfarenheter av bra mindre bra förhandlingar, förmodade anledningar
 • Insteg i Harwardmodellen, egna tolkningar till framgången
 • Översikt hela förhandlingsprocessen, skapa en egen strategi
 • Förhandlingens tre byggstenar: tid, information, makt
 • Vikten av bra förberedelser, planering!
 • Planera olika mål och taktiska nivåer
 • Skapa positivt förhandlingsklimat
 • Frågeteknikens betydelse och strategi, frågemetodik
 • Identifiera nya förhandlingsvariabler, olika värden
 • Hantera Eftergifter – motprestationer
 • Optimera uppstart förhandling
 • Taktiken bakom dina förslag och justeringar
 • Hantera våra olika bud taktiskt, medvetna drag
 • Case 1 förhandling

Tillfälle 3 - Psykologi & Retorik konsten att övertyga!

 • Att kunna skilja på människan och problemet, besvärliga förhandlingar
 • Förhandlingens retorik, när du verkligen måste vara övertygande
 • Att vinna respekt i förhandlingen
 • Förhandlingsfasernas betydelse i varje fas i principöverenskommelsen Win-Win
 • Strategiskt och taktiskt beteende i de olika förhandlingsfaserna
 • Hur man bäst finner kreativa lösningar, inventera olika värden för båda parter
 • Hantera svåra förhandlingar, ”dödlägen” återvändsgränder
 • Case 2 Svåra förhandlingar

Tillfälle 4 - Möt motpart på rätt nivå

 • Kunna säga nej på ett konstruktivt sätt, behålla ett gott förhandlingsklimat
 • Finn din maktpotential, den finns, du har mer makt än du tror, checklista på dina maktfaktorer ca 8-10st
 • Sökandet efter den enda rätta lösningen
 • Hur man bemöter vi "fula tricks” vanliga knep som du ska parera på bästa sätt
 • Förstå och hantera motpartens olika förhandlingsstilar.
 • Identifiera olika typer av kunder, kundbeteenden och anpassa dessa till ditt agerande.
 • Tips & Tricks
 • Skapa egen förhandlingsmanual

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.