Kommunikation

Härskartekniker – Distansutbildning

Många av oss har erfarenhet av att bli behandlade på sätt som kan upplevas nedlåtande, förtryckande eller rentav trakasserande. Härskartekniker är idag ett vanligt förekommande både i vardagen och på jobbet. På denna digitala kurs lär du dig att identifiera, bemöta och avväpna maktmanipulationer.

Denna utbildning ger dig självförtroende och ett säkrare, starkare förhållningssätt i din kommunikation vid möten, argumentationer, förhandlingar och presentationer. Du kommer att få många utmanande och utvecklande tekniker och metoder så att du kan ta kontrollen när härskartekniker drabbar dig eller någon annan.

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Efter kursen ska du kunna identifiera, bemöta, hantera och avväpna personer som utsätter dig, eller andra personer i din omgivning, för härskartekniker. Du ska även fått tekniker och metoder att ge feedback på ett konstruktivt och framåtriktat sätt. Efter kursen ska du även känna dig stärkt och fått en boost i självkänsla och självförtroende.

Målgrupp

Alla som önskar förståelse, konkreta verktyg och tips i att hantera härskartekniker.

Förkunskaper

Inga.

Nästa steg

Personlig coachning i ämnet

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 dagar
Ditt pris 3 700 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll Distansutbildning Härskartekniker

Format

Två livesända webinar á 45 min. Mellan varje tillfälle ges möjlighet för deltagarna att reflektera, skriva ner egna anteckningar eller göra annat arbete.

  • Härskartekniker – identifiera och hantera dem på ett effektivt sätt
  • Hantera besvärande människor och situationer
  • Konsten att säga ifrån
  • Konsten att ge och få feedback
  • Hantera dina egna tankar, reaktioner och beteenden
  • Att hantera andras kritik, gliringar eller jargong
  • Kommunikativa utmaningar och att överkomma dem
  • Grundläggande kring NLP (neurolingvistisk programmering) och ordens makt
  • Retoriska verktyg och knep för att bryta härskartekniken
  • Hur ditt kroppsspråk och din röst påverkar mottagarens tolkning

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.

Variant av utbildningen i klassrumsupplägg