Kommunikation Hjärnkoll på kommunikation – Distansutbildning

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar om mer än att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde.

Att förstå och behärska kommunikation innebär många fördelar. Det möjliggör dels att man kan förstå sig själv bättre samt göra sig förstådd och förstå andra bättre. Det möjliggör också att man genom sitt sätt att tala och lyssna kan förbättra relationer som tidigare varit dåliga. En god kommunikation lägger därmed grunden för ett bra samarbete, goda relationer och ett mer effektivt arbete. Studier visar exempelvis att ledare och medarbetare som är bra på att kommunicera har större inflytande på attityder, välbefinnande och prestationer. De är bättre på att motivera, lösa problem och konflikter och nå målen än de som inte är kommunikativa.

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska behärska verktygen och ha kompetens att hantera din och andras kommunikation på ett effektivt och konstruktivt sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget/organisationen.

Förkunskaper

Inga.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 tillfällen, 04:00 h
Ditt pris 5 400 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Nästa steg

 • Personlig coachning
 • Ge och ta feedback
 • Kommunikativ framgång med DISC
 • Konflikthantering, det svåra samtalet
 • Professionell kommunikation

Innehåll

Utbildningsupplägget sträcker sig över tre halvdagar, tre timmar vardera (uppdelat på två livesända webinar inkl. rast med möjlig interaktion). Teoretiska delar blandas med övningar och deltagarna får även ämnen att reflektera över samt arbeta med mellan respektive webinar. I kursupplägget ingår även 2x30 minuter individuell coachning vilken planeras i samråd med genomförande kursledare.

Deltagande sker via egen dator hemifrån eller var som helst där internetuppkoppling finns.

Utbildningstillfälle 1

Webinar 1 – Grunden för kommunikation

 • Hjärnan och kommunikation, filter, tolkningar och missförstånd
 • Vad är min kommunikationsstil, styrkor och svagheter

Webinar 2 – Skapa samförstånd

 • Utveckla en större öppenhet
 • Förstå grunden för påverkan
 • Förutse och undvika vanliga missförstånd – skapa samförstånd

Utbildningstillfälle 2

Webinar 3 – Var kommunikativ

 • Bli medveten om vad som hindrar dig från att kommunicera effektivt
 • Lyssna effektivt
 • Transaktionsanalysen, en modell för kommunikation

Webinar 4 – Hantera svåra situationer, anpassad efter deltagarna

 • Hantera svåra situationer
 • Deltagarnas egna erfarenheter och svåra situationer

Utbildningstillfälle 3

Webinar 5 – Hantera svåra situationer – fördjupning

 • De svåra samtalen
 • Faktorer för påverkan

Webinar 6 – Arbete med deltagarnas frågor

 • Denna halvdag tar upp de situationer som deltagarna tycker är svåra
 • Handlingsplaner med utgångspunkt från ovan

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.