Kommunikation Konsten att presentera på distans

Lär dig konsten att övertyga, inspirera och motivera! För att bli en bra presentatör måste du ta vara på din personlighet och våga använda dina egna erfarenheter för att aktivera dina åhörare och skapa dialog. Med kraftfull kommunikation och kontroll över kroppsspråk och röst, så kommer du att ta dina presentationer till nya nivåer!

På denna digitala kurs i presentationsteknik får du retoriska verktyg och tips & knep som utvecklar dig som kommunikatör, samt utrymme att ställa dina frågor och funderingar till våra kompetenta och erfarna lärare.

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Efter denna kurs ska du fått verktyg att kunna genomföra fängslande muntliga presentationer, hantera nervositet och stress inför en presentation, samt strukturera och anpassa budskapet till olika målgrupper. Dessutom har du fått tips och råd hur du kan använda din personlighet och röst, samt utveckla ditt kroppsspråk för att skapa ännu kraftfullare och fängslande presentationer.

Målgrupp

Alla som ställs inför situationen att presentera live inför en grupp människor internt eller externt.

Förkunskaper

Inga.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 dagar
Ditt pris 3 700 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

En av våra kursledare bjuder här på några tips på vad du kan tänka på inför en presentation:

Innehåll - Distansutbildning Presentationsteknik

Format

Tre livesända webinar á 45 min under en halvdag, med en kortare paus mellan respektive tillfälle för deltagarna att reflektera, skriva ner egna anteckningar eller göra annat arbete.

Tillfälle 1 – Skapa vinnande presentationer

 • Vilka mål har jag med min presentation
 • Vilken är min målgrupp
 • Hur förbereder jag mig och hur ska min presentation byggas upp
 • Dispositionsmodeller
 • Grundläggande retorik etos, logos, patos
 • Hur ska jag starta för att vinna förtroende från början
 • Att upprätthålla intresset genom hela presentationen
 • Hur får jag lyssnarna att minnas
 • Hur påverkar jag bäst och skapar förtroende hos lyssnarna
 • En bra avslutning

Tillfälle 2 – Ditt personliga framträdande

 • Din personliga lyskraft
 • Hur ska jag använda kroppsspråket
 • Röstens betydelse
 • Hur hanteras rampfeber
 • Hur utnyttjar jag min personlighet i mitt framträdande
 • Storytelling
 • Dramaturgiska kurvan
 • Effektfullt berättande
 • Utveckla dina styrkor

Tillfälle 3 – Krydda och hantera

 • Krydda med retoriska figurer
 • Krydda med snärtiga formuleringar
 • Förstärk med bilder och visualisering
 • Identifiera och studera kommunikativa förebilder
 • Hantera nervositet
 • Hantera besvärliga situationer och frågor

Nästa steg

Möjligheter till personlig coachning och träning med feedback:

 • Talarcoachning
 • Röstcoachning
 • PowerPoint och pedagogik

Anpassning?

Utbildningen presenteras ovan i formen BAS. Vi erbjuder totalt tre olika lösningar för genomförande som anpassas och skräddarsys efter varje beställnings syfte, mål och målgrupp. 

BAS

Presentationsteknik – 0,5 dagar via en digital sändning – enligt ovanstående beskrivning av utbildningen. Pris 3 450 kr.

PREMIUM

Presentationsteknik – 0,5 dagar via en digital sändning + två individuella coachningstillfällen där deltagaren får möjlighet till coaching utifrån dom egna förutsättningarna och syfte och mål med sin utbildning. Pris 6 950 kr.

EXCELLENT

Presentationsteknik – 0,5 dagar via en digital sändning + två coachningstillfällen och 1 dags lärarledd träning i grupp. Här blandar vi tre olika utbildningsformer för det optimala resultatet och där vi har med 1 utbildningsdag där gruppen träffas fysiskt som avslutning. Detta för att deltagaren får träna inför gruppen med videofilmning och feed back och låta deltagaren presentera inför en publik live. Pris 12 950 kr.

I samtliga utbildningsformer ingår en förstudie.

Vill du att vi anpassar upplägget?

Utbildningen kan även skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information och bokning.