Distansutbildning

Agilt ledarskap

Agilitet är idag din organisationsförmåga att kunna anpassa verksamheter och projekt till förändring, I denna arbetsform skall du som ledare navigera i nätverk, målbilder, KPI:er och inte minst i självorganisering. Krav och förväntningar på dig som ledare blir helt andra än tidigare. I denna utbildning får du lära dig det som många verksamheter missar vid implementationen av agila arbetsformer. Det praktiska Agila ledarskapet som projektledare och/eller som linjechef. Genom denna ledarskapsutbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ distansutbildning som genomförs under fyra veckor.

Fördelarna med distansutbildning är många, bland annat:

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.
 • I det fall du inte kan närvara så spelas webinaren in, och du kan ta del av dem i efterhand.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier, självstudie och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i 8 avsnitt under fyra veckor.

Exempel på hur utbildningsplattformen ser ut för deltagaren

Varje webinar spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället.

I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter. Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback.

Du som deltagare har även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är ca 90 min långt och spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället. I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter.

Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback. Live webinar genomförs två gånger per vecka från kursstart.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du kunskaper och grundläggande färdigheter i;

 • Hur du praktiskt driver ditt och andras ledarskap i en agil arbetsform
 • Hur du effektivt inför ett agilt arbetssätt i din verksamhet.
 • Hur du skapar engagemang och initiativ i självorganiserade grupper.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som haft en tidigare chefsroll eller haft en chefsroll en kortare tid och nu skall utveckla ditt ledarskap mot ett agilt arbetssätt. Kursen vänder sig också till dig som är projektledare eller teamleader.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i den verksamhet som bedrivs på din ordinarie arbetsplats. I övrigt inga krav.

Nästa steg

En fördjupning och vidare utveckling av din ledarroll finner du i kursen Leda på distans och vår kurs för Projektbeställare https://www.lexicon.se/Utbildningar/LEXICON/distansutbildning2/projekt/projektbestallarutbildning-pa-distans/

Utbildningstid 4 veckor (8 webinar om ca 90 min), självstudier, dialog med lärare i portal och chatt)

Omfattning ca 40 timmar studietid.

Vecka 1 (Webinar 1 och 2)

 • Agilitet, en organisatorisk utmaning
 • Varför skall vi vara agila?
 • Ledarskapet en framgångsfaktor vid införande av Agila arbetsmetoder
 • Agila arbetssätt och kultur
 • Agil ledarroll och andra ledarroller
 • Motivation och drivkrafter hos dig själv och andra

Vecka 2 (Webinar 3 och 4)

 • Kompetensutveckling som en del av ledarskapet
 • Hur vissa tankemönster orsakar passiva medarbetare
 • Modeller för förbättringsarbete Agilt förbättringsarbete
 • Vad komplexitetsvetenskap lär oss om förändringsarbete
 • Hur man konkret tillämpar Kottlers förändringsmodell på agila förändringsinitiativ
 • Att leda genom att föregå med gott exempel
 • Virala verktyg för förändring

Vecka 3 (Webinar 5 och 6)

 • Att få självorganisation att fungera
 • Faktorer som skapar väl fungerande team
 • Att skapa teamaktiviteter med verkan
 • Individuell motivation och hur det påverkar teamet
 • Delegering som ledarskapsmodell
 • Snabba beslutsprocesser

Vecka 4 (Webinar 7 - 8)

 • KPIer och att mäta framsteg
 • Principer för mätningar i komplexa sociala system
 • Hur lönesättning behöver ändras för att agila arbetssätt ska kunna fungera
 • Hur vet vi att vi blir bättre?
 • Praktikfall/case och övningar med stöd av SOL situations anpassat lärande
 • Personlig utvecklingsplan som stärker ditt ledarskap

  Ordinarie pris för ovanstående utbildning 17 500 SEK/deltagare.
  Samtliga priser är exklusive moms.

  Kontakt: Visa e-postadress. Mobil 070-755 46 90