Distansutbildning

Att leda på distans – Distansutbildning

Att leda personal på distans ställer helt andra krav än om du har din personal på plats på kontoret dagligen. Det handlar om kommunikation, målstyrning, coaching och löpande uppföljning på ett helt annat sätt. Genom denna ledarskapsutbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ utbildning som genomförs under fyra veckor.

Utbildningen löper över 4 veckor, innefattar 8 webbinarier på distans och omfattar cirka 40-60 timmar studietid.

Fördelarna med denna utbildningsform är många, bland annat:

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier, självstudier och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i åtta avsnitt.

Att-leda-på-distans.jpg

Exempel på hur utbildningsplattformen ser ut för deltagaren

Deltagaren ges även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är ca 60 min långt och spelas in för att kunna tillgodoses av den som inte kan vara med på kurstillfället. I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter och tester.

Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback. Live webinar genomförs två gånger per vecka från kursstart.

Efter utbildningen har deltagaren tillgång till materialet samt portalinloggning i sex månader efter avslutad utbildning.

Vi tillämpar digital kursutvärdering efter genomförd utbildning och deltagare får då också tillgång till ett digitalt kursintyg (PDF).

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i att på ett effektivt sätt kunna driva ett hållbart och fungerande distansledarskap.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har personal och chefer på distans, organisatoriskt eller i arbetsform där du återkommande har medarbetare som arbetar hemma eller på distans.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i ledarskap och hur grupper och team fungerar.

Nästa steg

Har du inte kunskaper kring projektledning, rekommenderar vi Projektledarutbildning på distans som ett nästa steg.

Innehåll Ledarskap på distans

Vecka 1, webinarie 1 och 2

 • Mål och förutsättningar för distansledarskap (individ/organisation/arbetsätt)
 • Arbetsgivaransvaret i distansarbete
 • Att hantera motivation och drivkrafter på distans
 • Min egen och andras ledarskaps- och kommunikationsprofil
 • Hemuppgift

Vecka 2, webinar 3 och 4

 • Återkoppling hemuppgift
 • Organisation och arbetssätt på distans
 • Process och rutinuppbyggnad, kvalitetssäkring
 • Målstyrning och nedbrytning av verksamhets och affärsmål till individ
 • Hemuppgift

Vecka 3, webinar 5 och 6

 • Återkoppling hemuppgift
 • Digitala verktyg för kommunikation
 • Modellen för distansledarskap
 • Verksamhetsutveckling på distans
 • Hemuppgift

Vecka 4, webinar 7 och 8

 • Återkoppling hemuppgift
 • Att driva projekt på distans
 • Dilemman, utmaningar, Q&A
 • Framtidens utmaningar