Ledarskap

Det Coachande ledarskapet – Distansutbildning

Digital utbildning om Det Coachande ledarskapet med interaktivitet och uppgifter mellan modulerna samt 30 min efterföljande individuell coachning vilken planeras i samråd med genomförande utbildare.

Det coachande förhållningssättet är en viktig del i ditt ledarskap om du vill att dina medarbetare ska känna sig motiverade och kunna arbeta självständigt mot gemensamma mål. Med hjälp av de olika samtalsverktygen, som att ställa frågor som leder framåt och lyssna aktivt, bygger du förtroende och tillit hos dina medarbetare. Detta är själva grunden till effektiva team och lösningsfokus enligt den moderna forskningen kring ledarskap. Med hjälp av coachningen skapar du goda relationer, en bra arbetsmiljö och kan se fram emot att nå uppsatta mål. Du får också lättare att delegera och en mer effektiv arbetsvardag.

Så ta chansen att utveckla ditt ledarskap genom denna interaktiva digitala utbildning.

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du att maila in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie. Detta gör att vi kan skräddarsy utbildningen till viss del och adressera just dina utmaningar och frågor för största möjliga utveckling.

Utbildningsmål

Målet är att du som ledare ska få kunskap om de coachande samtalsverktygen och modellerna, träna på att använda dem på olika sätt i ditt ledarskap, samt att kunna se de stora vinsterna som detta förhållningssätt medför – både för dig och dina medarbetare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som har en ledande befattning.

Förkunskaper

Inga.

Nästa steg

Samtalsteknik för de Utmanande samtalen - Fördjupad Coachning, feedback och konflikthantering.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 7 400 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

Utbildningsupplägget sträcker sig över två halvdagar med totalt fyra livesända webinar à ca 1,5 timme (inkl. rast) vardera samt ett efterföljande individuellt coachningstillfälle på ca 30 minuter. Deltagarna får ämnen att reflektera över samt uppgifter att arbeta med mellan de olika tillfällena. Deltagande sker via egen dator hemifrån eller var som helst där internetuppkoppling finns.

Utbildningstillfälle 1

Webinar 1, 90 minuter

 • Hur ser ditt eget ledarskap ut idag?
 • Vad är ett coachande ledarskap?
 • De stora vinsterna
 • Coachingens historia in i det coachande ledarskapet
 • Det coachande förhållningssättet - skapa tillit och förtroende

Webinar 2, 90 minuter

 • De coachande samtalsverktygen – steg för steg:
 • Speglingar
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Sammanfattningar och uppföljning
 • Uppgift till tillfälle 2

Utbildningstillfälle 2

Webinar 3, 90 minuter

 • Avstämning av uppgift
 • Coachprocessen - modeller
 • SMART:a mål
 • Ledarskapshjulet

Webinar 4, 90 minuter

 • Coachövning
 • Att hitta nya väger och komma över hinder
 • Att skapa motivation
 • Snabbcoaching
 • Coachandet i ditt eget ledarskap – så går du vidare