Ledarskap

Det god ledarskapet – Distansutbildning

Skapa legitimitet för ditt ledarskap.

Ledarskap är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och olika individer. Det är därav av största vikt att en ledare kan kommunicera, leda samt förändra.

Att skapa legitimitet för sitt ledarskap genom att uppträda på ett sätt som skapar förtroende förenklar arbetet med ökad produktivitet, minskad stress samt underlättar förändringsprocesser. Den tid som annars går åt till att övertyga arbetsgruppen eller att försöka få dem med i arbetet frigörs och resulterar i att arbetsgruppen förlitar sig enklare på dig och dina beslut. För att nå dit krävs förståelse för vår personliga kompetens (den som bestämmer hur vi uppträder) och för den sociala kompetensen (den som bestämmer hur vi hanterar relationer och hur vi lyckas med att leda andra).

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Målet är att du som deltagare ska ha fått en gedigen verktygslåda att arbeta med i din roll som ledare samt göra dig till en tryggare och effektivare ledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som har en ledande befattning.

Förkunskaper

Inga.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 7 400 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Nästa steg

 • Personlig coachning
 • Förändringsledning

Innehåll

Utbildningsupplägget sträcker sig över två halvdagar med totalt fyra livesända webinar á ca 1,5 timme (inkl. rast) vardera samt ett efterföljande individuellt coachningstillfälle på 30 minuter. Deltagarna får ämnen att reflektera över samt arbeta med mellan respektive webinar. Deltagande sker via egen dator hemifrån eller var som helst där internetuppkoppling finns.

Utbildningstillfälle 1

Webinar 1 – Tankar runt ledarskap?

 • Vad är ledarskap?
 • Vi reder ut begreppen chef och ledare
 • Vad ingår i ledarskapet, vad förväntas av mig som chef/ledare
 • Hur skapar jag legitimitet

Webinar 2 – Bli en kommunikativ ledare

 • Insikter om den egna ledarstilen
 • Kommunikation, bli en kommunikativ ledare
 • Hantera svåra beteenden
 • Utbildningstillfälle 2

Webinar 3 – Arbeta målstyrt

 • Förmåga som förändringskatalysator: att inleda och att hantera förändringar
 • Att arbeta med mål och visioner
 • Att vara en positiv värdegrundsskapare, det etiska ledarskapet

Webinar 4 – Skapa engagemang

 • Varför engagemang är så viktigt
 • 5 faktorer för påverkan
 • Skapa effektiva team

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.