Ledarskap Effektivitet och självledarskap

Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete samt för att slippa känslan av att arbetsuppgifterna hopar sig när dagen är över. Genom att fokusera på syfte och mål samt att i pressade situationer skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt gör prioriteringarna lättare. Det finns dock enkla metoder och tekniker som hjälper oss välja hur och vad vi ska göra för att nå resultat.

Under denna två dagars utbildning får du som deltagare reflektera över din tidsstil och hur de olika stilarna påverkar oss i vårt sätt att hantera konceptet tid. Du kommer även att få förståelse för hur viktigt det är att prioritera ”rätt” utifrån det önskade resultatet. Det handlar om självledarskap och ansvar. Vi arbetar med reflektionsövningar där vi utgår från nuläget och hur du kan arbeta på ett mer effektivt sätt. Kursen mynnar ut i en individuell handlingsplan som du som deltagare kan arbeta vidare med efter kursens slut.

Efter utbildningen kommer du:

Innehåll dag 1: - Hur du hanterar dig och din tid på bästa sätt

Innehåll dag 2 – Att göra rätt sak vid rätt tidpunkt

 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 9 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen
 • Förstå vikten av självledarskap
 • Kunna göra prioriteringar och skapa en struktur som fungerar för
 • Förstå din tidsstil och hantera den
 • Kunna genomskåda tidstjuvar och prokastinering
 • Skapa ett hållbart arbetssätt och att se fördelar med att arbeta hemifrån
 • Vad är stress och hur hanterar vi den?
 • Tidsstilsanalys, vad är din tidsstil (hur du tänker runt konceptet tid)
 • Vad lägger du din tid på? Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
 • Nulägesanalysen som gör det lättare att prioritera. Kartlägga och analysera den nuvarande situationen
 • Olika aspekter på tid och hur det kan göra dig mer effektiv
 • Sluta att skjuta upp saker
 • Ta tag i tidstjuvar och tidsläckage
 • Skapa kontroll med en tidsbudget
 • Formulera mål och bli mer klar över dina arbetsuppgifter
 • Personlig planering och prioritering
 • Skilj på det som är bråttom och viktigt
 • Arbeta utan stress - skilj på stress och press
 • Hantera stressande situationer
 • Din personliga handlingsplan