Distansutbildning

Förändringsledning för chefer – Distansutbildning

Att leda en verksamhet i förändring är något som alla organisationer och företag gör hela tiden och är i dagsläget ett normaltillstånd. Utmaningarna i detta handlar om allt från engagemang, pedagogik, kommunikation till ledarskapet och inte minst hur vi säkrar mål och resultat.

Genom denna ledarskapsutbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ utbildning som genomförs under fyra veckor. Uppskattat studietid är cirka 40-60 timmar.

Fördelarna med denna utbildningsform är många, bland annat:

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier, självstudier och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i åtta avsnitt.

Att-leda-på-distans.jpg

Exempel på hur utbildningsplattformen ser ut för deltagaren

Deltagaren ges även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är ca 60 min långt och spelas in för att kunna tillgodoses av den som inte kan vara med på kurstillfället. I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter.

Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback.

Live webinar genomförs två gånger per vecka från kursstart.

Efter utbildningen har deltagaren tillgång till materialet samt portalinloggning i sex månader efter avslutad utbildning. Vi tillämpar digital kursutvärdering efter genomförd utbildning och deltagare får då också tillgång till ett digitalt kursintyg (PDF).

Utbildningsmål

Efter kursen har du goda kunskaper och grundläggande färdigheter i att hantera ledarskap i en organisation i förändring.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper men har behov att utveckla din ledarskapsförmåga i att hantera förändringar.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i hur grupper fungerar samt ha grundläggande erfarenhet av ledarskap på gruppnivå.

Nästa steg

Har du inte kunskaper kring projektledning, rekommenderar vi Projektledarutbildning på distans som ett nästa steg.

Innehåll Förändringsledning

Vecka 1 (webinarie 1 och 2)

 • Vad är förändringsledarskap
 • Att ta rollen som ledare i förändring
 • Förändringskurvan, hur reagerar vi som grupp
 • Kommunikationsstilar och reaktioner
 • Hemuppgift

Vecka 2 (webinarie 3 och 4)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Sätta mål och skapa trygghet
 • Din ledarstil och förändringsledning
 • Att engagera medarbetare i förändring
 • Hemuppgift

Vecka 3 (webinarie 5 och 6)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Hantera komplexa grupprocesser
 • Att kommunicera förändring
 • Anpassa organisation efter förändringens faser
 • Hemuppgift

Vecka 4 (webinarie 7 och 8)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Svåra samtal och feedback
 • Din egen plan
 • Q&A