Ledarskap

Ge och ta feedback – Distansutbildning

De flesta verksamheter i dag vill bygga en feedbackkultur. En arbetsplats med hög tillit och öppen kommunikation som skapar utveckling, större engagemang, mer innovation och större lönsamhet.

Feedback är ett av de viktigaste verktygen som du som chef har för att stötta dina medarbetare. Att ge dem beröm när de lyckas och arbetar på ett vinnande sätt samt även ge dem stöd när de beter sig mindre lyckat eller kritik när de agerar felaktigt. Alla behöver få veta hur deras arbetsinsatser uppfattas. Det betyder inte att alla älskar beröm och kritik lika mycket – du måste lära känna dina medarbetares preferenser vad gäller hur din feedback ska kommuniceras. Men att helt strunta i feedback är inget att rekommendera. Människor som inte vet när de gör rätt eller fel kommer att få svårt att utvecklas i sitt yrke. Därför måste du som ledare ta initiativ till att ge feedback. Och det räcker inte med en gång per år vid utvecklingssamtalet.

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Kursen ger dig grunderna för att ge och ta emot feedback på ett effektivt och motiverande sätt. Du kommer ha få kunskap, tips och råd för att hantera och ta emot kritik.

Målgrupp

Kursen i feedback vänder sig till dig som vill bli säkrare i din kommunikation och utveckla din förmåga att ge och ta både kritik och beröm.

Förkunskaper

Inga.

Nästa steg

Personlig coachning i ämnet, fördjupad frågeteknik och metoder kring detta.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 5 400 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

Utbildningsupplägget sträcker sig över två halvdagar samt består av fyra livesända webinar á ca 1,5 timme (inkl. rast) vardera samt ett efterföljande individuellt coachningstillfälle på 30 minuter. Deltagarna får ämnen att reflektera över samt arbeta med mellan respektive webinar. Deltagande sker via egen dator hemifrån eller var som helst där internetuppkoppling finns.

Utbildningstillfälle 1

Webinar 1 – Grunden för coachning, vad är coachning och varför?

  • Om feedback som verktyg
  • Hur ställer jag de rätta frågorna?

Webinar 2 – Avsikten med coachning: Förstärk, utveckla och förändra

  • Att ge och ta emot beröm
  • Att motivera till prestation
  • Praktisk träning i att ge och ta feedback

Utbildningstillfälle 2

Webinar 3 – Hantera försvar och misstag som vi kan göra

  • Hur kommunicerar jag utan att väcka försvar?
  • Feedback-trender vi bör undvika

Webinar 4 – Deltagarnas egna frågor, problem

  • Webinariet är helt deltagaranpassat
  • Deltagarcase

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.