Ledarskap

Ny som chef – Distansutbildning

Det är det praktiska ledarskapet som är i fokus under denna utbildning där du som deltagare får med dig en verktygslåda full av verktyg och metoder för att hantera olika situationerna som dyker upp i vardagen.

Vi utgår från ett coachande förhållningssätt i denna utbildning samt arbetar med personligt ansvarstagande, beslutsfattande och förmågan att göra rätt prioriteringar. Utbildningen kommer att öka tryggheten och tydligheten kring vad som förväntas av dig i din roll som ledare samt hjälpa dig att skapa förtroende och öka effekten i ditt team. Med hjälp av den senaste forskningen inom neurologin kommer du att få insikt i hur du kan undvika missförstånd och felaktiga tolkningar, genom teorier och konkreta verktyg kommer vi stärka dig i din chefsroll. Vi kommer även gå igenom delegering, feedback, coachning, prioriteringar, målstyrning samt hur du ska hantera svåra samtal.

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska ha fått kunskap och verktyg för att axla och utveckla dig i rollen som ledare samt din kommunikativa förmåga.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande och nya ledare inom företag och organisationer.

Förkunskaper

Inga.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 7 400 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

Utbildningsupplägget sträcker sig över två halvdagar, tre timmar vardera (uppdelat på två webinar inkl rast). Teoretiska delar blandas med övningar och deltagarna får även ämnen att reflektera över samt arbeta med mellan respektive webinar. I kursupplägget ingår även 2x30 minuter individuell coachning vilken planeras i samråd med genomförande kursledare.

Deltagande sker via egen dator hemifrån eller var som helst där internetuppkoppling finns.

Utbildningstillfälle 1

Webinar 1 – Vad innebär det att vara chef

  • Vad förväntas av mig som chef
  • Vad ingår i ledarskapet

Webinar 2 – Bli en kommunikativ ledare

  • Grunden för kommunikation
  • Hur ser min ledarstil ut, styrkor och svagheter

Utbildningstillfälle 2

Webinar 3 – Led mot mål

  • Varför är målen så viktiga?
  • Att vara ny som chef – vanliga fallgropar

Webinar 4 – Värdestyrt ledarskap

  • De viktiga värderingarna
  • Situationsanpassat ledarskap

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta info@lexicon.se för mer information.