Distansutbildning

Leda på distans - bemästra digitala verktygen

Det digitala arbetslivet skapar nya samarbetsformer och påverkar hur du leder din verksamhet/grupp. Det medför både utmaningar och möjligheter och kräver en förändring i arbetssätt både för dig och dina medarbetare. Med Microsoft 365 erbjuds verktygsstöd för att du som ledare ska kunna vara närvarande, tydlig och skapa delaktighet och främja en god digital kultur. I denna utbildningsserie ger vi dig som leder på distans konkreta verktyg för att utveckla ditt digitala ledarskap. Utbildningen innehåller även moment med breakout sessions för diskussioner och erfarenhetsutbyten tillsammans med andra deltagare. Utbildningen sker på distans och består av 1 1/2 timmes intensiva och lärarledda tillfällen, för maximerad kunskapsutdelning. Mellan tillfällena får du tillgång till digitalt material, praktiska övningar och e-post-support med läraren. Utbildningen spelas in om du skulle missa ett datum.

Att leda och samverka digitalt via Teams 

 • Ledarens ansvar och utmaningar vid distansarbete
 • Medarbetarens ansvar och utmaningar 
 • Säkerställa att de digitala verktygen fungerar för och kan hanteras av alla 
 • Allmänt om Teams som digital samarbetsplattform
 • Smart filhantering
 • Gemensam filstruktur
 • Delning och samredigering
 • Versionshantering
 • Planera och följa upp team med Planner, fördela uppgifter, buckets, etiketter och inställningar
 • Uppgifter (kombination av To Do och gemensamma planer) 
 • Tillgänglighet - informera om digital närvaro 
 • Transparent kommunikation via Teams - när använda vilken kommunikationskanal?
 • Riktlinjer kring kommunikation
 • Att vara proaktiv och driva kommunikationer 
 • Att ge bekräftelse, uppmuntran och beröm via digitala verktyg
 • Främja gemenskap och stärka den sociala samhörigheten 
 • Vara en positiv, digital förebild
 • Avslutande gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten

 

Ta din roll som mötesledare till nästa nivå 

 • Gemensamma spelregler
 • Skapa engagemang och delaktighet
 • Mötesledarens roll och ansvar – genomförandeteknik
 • Planering och förberedelse (omröstningar, separata rum, PowerPoint-presentationer, mötesalternativ, med mera)
 • Externa gäster
 • Kontrollera teknik och enhetsinställningar
 • Fördela ansvar (mötesanteckningar, inspelning, chattmoderering, med mera)
 • Slå på/av kamera och ljud, inställningar
 • Videobakgrunden
 • Fästa kamera, spotlight
 • Deltagarvyer
 • Presentera, skapa interaktivitet och samverka
 • Dela skrivbord, fönster och PowerPoint-presentationer
 • Ge delningskontroll till andra
 • Samredigering i filer
 • Whiteboards (fysiska och digitala)
 • Planner
 • Forms
 • Handuppräckning och reaktioner
 • Chatt
 • Separata rum
 • Organisera och delta från mobilen
 • Inspelning
 • Efterarbete med summering och uppföljning som leder till handling
 • Kommande nyheter
 • Avslutning med gruppdiskussion och erfarenhetsutbyten

 

Introduktion till användbara digitala 365-verktyg för ledare 

 • Forms. Skapa och distribuera formulär (exempelvis undersökningar, enkäter, tester, quiz) 
 • Koppla Forms till Teams
 • Stream. Intern videotjänst för utbildning, inspelade möten, onboarding av nyanställda etcetera. 
 • Koppla film eller kanal till Teams
 • Sway. Digitalt interaktivt presentationsverktyg som kombinerar text, bild, ljud och rörlig media. Kan exempelvis användas för inbjudningar, nyhetsbrev, rapporter, interninformation med mera. 
 • Power BI. Rapportverktyg för att sammanställa, analysera och visualisera data som kan distribueras inom organisationen.  
 • My Analytics. App som analyserar personliga arbetsmönster och ger produktivitetsinsikter 
 • Power Automate. Effektivisera återkommande uppgifter och processer– så att du kan fokusera på det som är viktigast
 • Avslutning med gruppdiskussion och erfarenhetsutbyten