Distansutbildning

Projektbeställarutbildning på distans

Alla verksamheter driver idag stora delar av sin verksamhets och produkt/tjänsteutveckling i projektform, med stöd av både interna och externa resurser. I den organisation som då skapas har du utmaningen att säkerställa resurser och resultat i projektet.

Ditt uppdrag som beställare handlar då om kommunikation, målstyrning, coaching och löpande uppföljning på ett effektivt sätt. Genom denna utbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ utbildning under en vecka med två halvdags webinar.

Fördelarna med distansutbildning är många, bland annat:

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.
 • I det fall du inte kan närvara så spelas webinaren in, och du kan ta del av dem i efterhand.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier, självstudier och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i 2 avsnitt.

               Exempel på hur utbildningsplattformen ser ut för deltagaren

Deltagaren ges även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledaren via chatt. Varje webinar är ca 3 timmar långt och spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på kurstillfället. I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter och tester.

Inlämnade resultat av självstudier och övningsuppgifter distribueras till lärare via mail för individuell feedback. Live webinar genomförs två gånger under en vecka från kursstart med 2 webinar.

Efter utbildningen har deltagaren tillgång till materialet samt portalinloggning i sex månader efter avslutad utbildning. Vi tillämpar digital kursutvärdering efter genomförd utbildning och deltagare får då också tillgång till ett digitalt kursintyg (PDF). 

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i att på ett effektivt sätt kunna agera som projektbeställare i din organisation.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din linjechefsroll eller som medarbetare skall agera beställare eller ägare av projekt med interna eller externa resurser som utgångspunkt.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i ledarskap och hur grupper och team fungerar.

Nästa steg

Har du inte kunskaper kring att leda på distans, rekommenderar vi kursen ”Att leda på distans” som ett nästa steg.

 

Innehåll - Projektbeställare på distans

1 vecka (2 halvdags webinarier), självstudier, dialog med lärare i portal och chatt)

Omfattning ca 16–20 timmar studietid.

Webinar 1 (1/2 dag)

 • Projektet som arbetsform
 • Roller, ansvar och organisation
 • Dokumentation och riskhantering
 • Projektmodell
 • Planering och styrning
 • Hemuppgift

Webinar 2 (1/2 dag)

 • Återkoppling hemuppgift
 • Mål och mätbarhet
 • Riskanalys
 • Genomförande och ändringshantering
 • Praktikfall

Utbildare:
Johan Hydén, RUM (Rådgivare, Utbildare och Mentor) inom ledarskap, projektledning och riskanalys har arbetat i projekt sedan slutet av 70-talet och som projektledare sedan 80-talet. Johan är certifierad senior projektledare (PMP), enligt PMI (Project Management Institute) certifierad i projektledningskunskap enligt IPMA (International Project Management Association), hedersmedlem i engelska APM (association of Project Management) och tidigare ordförande i Svenska Projektledarföreningen - Svenskt Projekt Forum. Han är dessutom certifierad i PRINCE2, den brittiska statens projektmodell.

Johan har utbildat över 18 000 projektledare och har varit med och infört arbetsformen projekt i många olika organisationer, både stora och små. Johan undervisar på alla nivåer inom projekt (ledningsgrupper, styrgrupper, beställare, projektledare, projektmedarbetare, projektgranskare) inom både stora och små organisationer och håller egna kurser på högskolor inom projekt.

Utöver detta har Johan hunnit med att skriva många olika böcker inom projektområdet samt flera olika böcker inom affärsutveckling respektive personlig utveckling.

Ordinarie pris för ovanstående utbildning 15 900 SEK/deltagare. Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakt: Visa e-postadress. Mobil 070-755 46 90