Distansutbildning

Projektledarutbildning på distans

Genom en projektledarutbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ projektledarutbildning som genomförs under sex veckor med ett blandat lärande.

 • Fördelarna med denna utbildningsform är många, bland annat:
  Som deltagare kan enkelt planera sina studier, i tid och takt, utifrån sina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och utan påverkan på miljön.

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier (Adobe Connect) filmer, självstudier och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i sex avsnitt.

Deltagaren ges även möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är en timme långt.

Varje webinar spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på live-webinaret.

I portalen ges förutsättning för att lösa självstudieuppgifter och ta del av filmer.

Resultat av självstudier distribueras till lärare via mail för individuell feedback.

Under utbildningen genomförs även två diagnostiska prov med uppföljning.

Efter utbildningen har deltagaren tillgång till materialet samt portalinloggning i sex månader efter avslutad utbildning. Digital kursutvärdering erbjuds.

Live Webinar genomförs kl 17.00-18.00.

Plattformen erbjuder deltagaren

 • Inspelade föreläsningar
 • Webbinarier interaktiva föreläsningar (kan även ta del av som inspelat material)
 • Forum för dialog med föreläsare och övriga deltagare (Social Learning)
 • Egna uppgifter med feedback från lärare/coach
 • Enklare e-Learning med gamification via Lexicons egenutvecklade App i valt/valda delmoment

 

Projektledarutbildning på distans 6 veckor.jpg

Exempel på hur plattformen ser ut för deltagaren

Registrera dig HÄR för att ta del av innehållet i vår utbildningsportal.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig de grundläggande förutsättningarna för hur du skall driva ett projekt, oavsett om det är ditt första eller om du har provat på som projektledare tidigare.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den om arbetat i projekt men vill få fler färdigheter i rollen som projektledare. Den är lämplig för dig som har behov av att komplettera kompetens med kunskap om att driva projekt som projektledare.

Förkunskaper

Denna utbildning har inga förkunskapskrav i rollen som projektledare dock kan erfarenhet av att arbeta som medarbetare i projekt vara en fördel, men detta är heller inget krav.

Innehåll Projektledarutbildning på distans

Vecka 1, Start-webinarium (interaktivt) 1 timme innehållande:

 • Kursgenomgång
 • Förväntade prestationer
 • Vad är projekt
 • Projektmodell
 • Projektets måsten

Inspelade avsnitt (film) Repetition

Vecka 2, Webinarie (Interaktivt) – repetition samt möjlighet till chatt

Inspelade avsnitt (film)

 • WBS (inklusive tidplaner)
 • Projektorganisation och informationshantering
 • Att leda utan mandat

Vecka 3, Webinarie (Interaktivt)– repetition samt möjlighet till chatt

 • Kalkylering 1 + 2
 • Ändringshantering
 • Kunskapstest

Vecka 4, Webinarium (Interaktivt) – repetition samt möjlighet till chatt

 • Inspelade avsnitt (film)
 • Riskanalys
 • Gruppdynamik

Vecka 5, Webinarie – repetition samt möjlighet till chatt

Inspelade avsnitt (film)

 • Gruppdynamik
 • Genomförande fas
 • Att avsluta och utvärdera ett projekt

Vecka 6, individuell återkoppling

 • Redovisning av respektive deltagares hemuppgift

Utbildare:
Johan Hydén, RUM (Rådgivare, Utbildare och Mentor) inom ledarskap, projektledning och riskanalys har arbetat i projekt sedan slutet av 70-talet och som projektledare sedan 80-talet. Johan är certifierad senior projektledare (PMP), enligt PMI (Project Management Institute) certifierad i projektledningskunskap enligt IPMA (International Project Management Association), hedersmedlem i engelska APM (association of Project Management) och tidigare ordförande i Svenska Projektledarföreningen - Svenskt Projekt Forum. Han är dessutom certifierad i PRINCE2, den brittiska statens projektmodell.

Johan har utbildat över 18 000 projektledare och har varit med och infört arbetsformen projekt i många olika organisationer, både stora och små. Johan undervisar på alla nivåer inom projekt (ledningsgrupper, styrgrupper, beställare, projektledare, projektmedarbetare, projektgranskare) inom både stora och små organisationer och håller egna kurser på högskolor inom projekt.

Utöver detta har Johan hunnit med att skriva många olika böcker inom projektområdet samt flera olika böcker inom affärsutveckling respektive personlig utveckling.

Antal deltagare

Max antal deltagare är 20.

Startgaranti vid 5 deltagare

Mer info och frågor

Visa e-postadress.