Distansutbildning

Diplomkurs Projektledarutbildning på distans

Genom denna Diplomkurs i projektledarutbildning på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ kurs som genomförs under sex veckor med ett blandat lärande.

 • Fördelarna med distans är många, bland annat:
  Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och utan påverkan på miljön. 

Via vår portal Learnifier ges tillgång till ett utbildningsprogram bestående av webinarier (MS Teams) filmer, självstudier och tester för vidare fördjupning som är uppdelat i sex avsnitt.

Du som deltagare ges även möjligheten kommunicera med övriga deltagare, och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är en timme långt.

Varje webinar spelas in för att kunna tillgodoses av de/den som inte kan vara med på live-webinaret.

I portalen löser du som deltagare självstudieuppgifter och tar del av filmer.

Resultat av självstudier distribueras till lärare via mail för individuell feedback.

Under kursen genomförs även två digitala prov, ett delprov och ett slutprov.

Kursen avslutas med en inlämningsuppgift i form av en projektdefinition som ger dig som kursdeltagare ditt eftertraktade diplom när du fått godkänt från din kursledare.

Efter utbildningen har du som deltagare tillgång till materialet samt portalinloggning i sex månader efter avslutad kurs. Digital kursutvärdering erbjuds.

Du får som deltagare även en extra fördjupning i riskhantering, samt 3 månader licens på verktyget RiskAce.

Här kan du se en introfilm av kursen:Plattformen Learnifier erbjuder dig som deltagare

Live Webinar genomförs kl. 17.00-18.00.

 • Inspelade föreläsningar
 • Webbinarier interaktiva föreläsningar (kan även ta del av som inspelat material)
 • Forum för dialog med föreläsare och övriga deltagare (Social Learning)
 • Egna uppgifter med feedback från lärare/coach

 

Projektledarutbildning på distans 6 veckor.jpg

Exempel på hur plattformen ser ut för deltagaren

Registrera dig HÄR för att ta del av innehållet i vår utbildningsportal.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig de grundläggande förutsättningarna för hur du skall driva ett projekt, oavsett om det är ditt första eller om du har provat på som projektledare tidigare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den om arbetat i projekt men vill få fler färdigheter i rollen som projektledare. Den är lämplig för dig som har behov av att komplettera kompetens med kunskap om att driva projekt som projektledare.

Förkunskaper

Denna utbildning har inga förkunskapskrav i rollen som projektledare dock kan erfarenhet av att arbeta som medarbetare i projekt vara en fördel, men detta är heller inget krav.

Innehåll Projektledarutbildning på distans

Vecka 1, Start-webinarium (interaktivt) 1 timme innehållande:

 • Kursgenomgång
 • Förväntade prestationer
 • Vad är projekt
 • Projektmodell
 • Projektets måsten

Inspelade avsnitt (film) Repetition

Vecka 2, Webinarie (Interaktivt) – repetition samt möjlighet till chatt

Inspelade avsnitt (film)

 • WBS (inklusive tidplaner)
 • Projektorganisation och informationshantering
 • Att leda utan mandat

Vecka 3, Webinarie (Interaktivt)– repetition samt möjlighet till chatt

 • Kalkylering 1 + 2
 • Ändringshantering
 • Kunskapstest

Vecka 4, Webinarium (Interaktivt) – repetition samt möjlighet till chatt

 • Inspelade avsnitt (film)
 • Riskanalys
 • Gruppdynamik

Extra webinar om riskhantering tillsammans med företaget RiskAce.

 • Identifiera och bedöma risker
 • Skapa åtgärdsplaner

Vecka 5, Webinarie – repetition samt möjlighet till chatt

Inspelade avsnitt (film)

 • Gruppdynamik
 • Genomförande fas
 • Att avsluta och utvärdera ett projekt

Vecka 6, individuell återkoppling

 • Redovisning av respektive deltagares inlämningsuppgift projektdefinition som vid godkännande ger kursdiplom.


Utbildare: Johan Hydén

Johan har utbildat över 18 000 projektledare och har varit med och infört arbetsformen projekt i många olika organisationer, både stora och små. Johan undervisar på alla nivåer inom projekt (ledningsgrupper, styrgrupper, beställare, projektledare, projektmedarbetare, projektgranskare) inom både stora och små organisationer och håller egna kurser på högskolor inom projekt.

Johan Hydén, RUM (Rådgivare, Utbildare och Mentor) inom ledarskap, projektledning och riskanalys har arbetat i projekt sedan slutet av 70-talet och som projektledare sedan 80-talet. Johan är certifierad senior projektledare (PMP), enligt PMI (Project Management Institute) certifierad i projektledningskunskap enligt IPMA (International Project Management Association), hedersmedlem i engelska APM (association of Project Management) och tidigare ordförande i Svenska Projektledarföreningen - Svenskt Projekt Forum. Han är dessutom certifierad i PRINCE2.

Läs mer om Johan Hydèn här!

Antal deltagare

Maxantal deltagare är 20.

Startgaranti vid 5 deltagare

Mer info och frågor

Visa e-postadress.