Distansutbildning

Bemästra hybridmöten

Hybridmöten, där några deltagare finns fysiskt på plats i möteslokalen medan några deltar digitalt på distans via länk kommer att vara en del av vår vardag.

Denna typ av möten medför många fördelar, men det finns även utmaningar. Det ställer höga krav på tekniken och framför allt dig som mötesledare, för att säkerställa att alla deltagare blir sedda och hörda på lika villkor.

Under denna utbildning får du med dig värdefulla verktyg för att kunna planera och leda effektiva möten, oavsett var deltagarna befinner sig.

Du kan delta från din dator hemifrån, på kontoret, eller var som helst där du har internetuppkoppling. Efter kursen får du tillgång till övningsmaterial och lathund. Kursen spelas in, så du kan repetera den i egen takt.

 • I vilka lägen är hybridmöten lämpligt?
 • Definiera syfte med mötet
 • Vikten av gemensamma spelregler
 • Tekniska förutsättningar
 • Planera och förbereda innehåll  
 • Skapa engagemang och delaktighet
 • Mötesledarens roll och ansvar – genomförandeteknik
 • Fördela ansvar/hjälp med att facilitera
 • Genomföra gruppövningar, omröstningar med mera
 • Genomgång av praktiska verktyg och finesser i Teams som stödjer hybridmöten
 • Uppföljning och utvärdering efter möte
 • Avslutande gruppdiskussion och erfarenhetsutbyten