Distansutbildning

Bemästra hybridmöten

Hybridmöten, där några deltagare finns fysiskt på plats i möteslokalen medan andra deltar digitalt på distans är numera en del av vår vardag.

Hybridmöten medför många fördelar och utmaningar. Det ställer höga krav på tekniken och framför allt på mötesledaren, för att säkerställa att alla blir sedda och hörda på lika villkor. Under utbildningen får du värdefulla verktyg för att planera och leda effektiva hybrida möten.

Du kan delta från valfri enhet och plats med internetuppkoppling. Efter utbildningen får du tillgång till övningsmaterial och en lathund. Utbildningen spelas in, så du kan repetera i egen takt.

Innehåll

  • Tekniska förutsättningar
  • Mötesledarens förberedelse, roll, genomförandeteknik och ansvar
  • Deltagarnas engagemang och delaktighet
  • Moderatorer som assisterar mötesledaren
  • Deltagarvyer och anpassningar
  • Separata grupprum
  • Omröstningar
  • Uppföljning och utvärdering efter möten
  • Avslutande gruppdiskussion och erfarenhetsutbyten