Distansutbildning

Data grundutbildning – distans 2 dagar

I dag blir det mer och mer viktigt att behärska datorn, både som arbetsredskap men också för personligt ändamål. Denna kurs ger dig grunderna för att komma igång och förstå allmän IT-kunskap (datorenhetens olika delar och programvaror) samt delar som idag värdesätts högt, så som internet, säkerhet och sociala medier. Utbildningen utgår från arbetssökande som huvudsyfte.

Utbildningsmål

Du får en grundläggande utbildning i datorkunskap och några av MS Officeprogrammen av.

Målgrupp

Du som tidigare inte arbetat med datorer eller MS Office, eller är självlärd och behöver stärka dina grunder för att komma vidare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Data grundutbildning del I

Kursinnehåll Dag 1

Allmän IT-kunskap

 • Hur fungerar en dator?
  • Hårdvaror kring en dator, kontaktportar
  • Datormiljöer (PC, Mac)
  • Olika typer av mjukvaror (operativsystem, appar, Office-program)
  • Olika typer av minnen
  • Lagringsenheter (hårddisk, extern hårddisk, nätverk, molnet, USB)
  • Tangentborbordet, tecken som inte kan användas i dokumentnamn
  • Musens funktioner, höger respektive vänsterklick
  • Nätverk, internetuppkoppling, vanliga uppkopplingsproblem
  • Internet, upphovsrätter
  • Trådlöst, fast kabel – vad är skillnaden?
  • Att jobba på mobila enheter (mobiltelefon, platta)
  • Sociala medier
  • Säkerhet (backup, virus, brandvägg) 

Windows 10

Allmänt
• Startskärmen och skrivbordet
• Paneler
• Appar
• Stänga av, låsa datorn
Hantering av appar/fönster
Anpassa Startskärmen
• Flytta och ändra storlek på paneler
• Fästa appar på start och aktivitetsfältet
Sökning
Organisera mappar och filer
• Menyflikar
• Favoritmappar
• Visningsalternativ
• Markera filer
• Skapa, kopiera, flytta, byta namn på och ta bort mappar
• Kopiera, flytta, byta namn på och ta bort filer
• Tömma papperskorgen, återskapa raderade filer
Inställningar
• Windowsinställningar versa Kontrollpanelen
• Volym/ljusstyrka, t
• Tid och datum
• Bildskärmsinställningar, skärmsläckare
• Ändra standardskrivare
Två olika versioner av Internet Explorer
Hjälp

 

Data grundutbildning del II

Innehåll, dag 2

Word – CV-skrivning

Grunder
• Programfönstret
• Snabbåtkomstfältet
• Vanliga inställningar
• Berätta vad du vill göra – direkthjälp
Hantera dokument
• Skapa, öppna och spara dokument
• Olika visningslägen
• Växla mellan dokument
Redigera text
• Markera, infoga, redigera och ta bort text
• Flytta och kopiera
• Ångra
• Kontrollera stavning och grammatik
Teckenformat
• Byta teckensnitt och storlek
• Ändra färg och stil
• Hämta format
Styckeformat
• Justering av text och indrag
• Punktlistor och numrerade listor
Tabbar
• Skapa och hantera tabbar
Utskriftsformat
• Sidnumrering
• Förhandsgranska
• Skriv ut 

 

Outlook

Introduktion
• Allmänna riktlinjer; bra ämnesrubriker, stavningskontroll, korta/koncisa e-postsvar
• Programfönstret
E-post
• Adressera mottagare
• Använda kopia och hemlig kopia
• Oformaterad text, HTML, RTF
• När bör man använda svara/svara alla
• Vidarebefordra meddelanden
• Öppna meddelande i eget fönster
• Hantera bilagor
• Sortera meddelanden
• Söka meddelande
• Radera meddelanden
• Skapa mappar och flytta e-post
• Signaturer
• Frånvarohanteraren
Kontakter
• Kontaktvyer
• Skapa och redigera kontakter
Kalendern
• Kalendervyer
• Skapa och hantera kalenderbokningar

 

OneNote

 • Vad är OneNote?
  • Skapa anteckningsbok
  • Skapa avsnitt och sidor
  • Skriva text
  • Rita
  • Punktlistor