Affärsutbildning Härskartekniker

Detta seminarium ger dig självförtroende och ett säkrare, starkare förhållningssätt i din kommunikation vid möten, argumentationer, förhandlingar och presentationer.

Du kommer att få en grundläggande förståelse för beteendet härskartekniker och lära dig identifiera och hantera det så att du kan ta kontrollen när härskartekniker drabbar dig eller någon annan.

Utbildningsmål

Efter kursen ska du kunna identifiera, bemöta, hantera och avväpna personer som utsätter dig, eller andra personer i din omgivning, för härskartekniker.

Målgrupp

Alla

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 tillfälle, 02:00 h
Ditt pris Gratis
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

  • Härskartekniker – identifiera och hantera dem på ett effektivt sätt
  • Hantera besvärande människor och situationer
  • Hantera dina egna tankar, reaktioner och beteenden
  • Att hantera andras kritik, gliringar eller jargong
  • Retoriska verktyg och knep för att bryta härskartekniken
  • Konsten att säga ifrån

Anpassningsbar längd

Seminariet kan genomföras på varierad tid mellan 90-270 minuter efter önskemål.